Datavitenskap

Vi har et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse praktiske utfordringer. Datavitenskapmiljøet ved NMBU har en kjerne av dedikerte datavitere og tilgang til store ressurser i engasjerte professorer, forskere og teknikere innen ulike spesialiseringer.

Studier i datavitenskap

På studiene ved institutt for datavitenskap lærer studentene å finne mønstre i enorme datamengder, og kunnskapen til forstå og utnytte dem.
Velger du en utdanning ved NMBU, får du også lære hvordan du skal bruke fagene i et miljø- og bærekraftperspektiv.

Published 20. juni 2019 - 9:16 - Updated 4. januar 2022 - 15:12