Maskinteknikk og teknologiledelse

Maskinfagene består av design og dimensjonering av komponenter og systemer slik at bruksområde og levetid blir mest mulig egnet for oppgaven som skal løses. På studiet vil studentene tilegne seg metoder for håndberegning og datasimulering, samt nødvendig kunnskap om produksjonsteknikker og materialutnyttelse.

Prosessteknikk er den mest allsidige av industrigreinene i Norge. Den omfatter alt fra moderne petroleumsindustri til avfallsbehandling og framstilling av mat- og drikkevarer. I prosessteknikk lærer du om veien fra råvare til ferdig produkt, hvordan teknisk utstyr bygges opp og fungerer og hvordan kompliserte industriprosesser kan styres og forbedres med hensyn til kvalitet, økonomi og miljø.

Produktutvikling er prosessen som gjør at nye produkter og tjenester utvikles systematisk. På dette fagområdet lærer du hvordan vi kan bruke innovasjon for å sikre at en idé utvikler seg til den best egnede versjonen av et produkt. Du vil blant annet få innsikt i bærekraftshensyn, funksjonsanalyse, innhenting av tilbakemeldinger, konseptualisering og sikkerhetskrav.

Robotikk er læren om design, konstruksjon og bruk av roboter. Studiet legger vekt på bruksområder innenfor landbruk og matproduksjon, samt styringssystemer og intelligensen som implementeres i robotene.

Industriell økonomi er et fagfelt som kombinerer teknologi, økonomi og administrasjon. På studiet lærer du metoder og verktøy for å kunne ta gjennomtenkte strategiske og operasjonelle beslutninger i virksomheter. Som student vil du for eksempel lære praktisk prosjektstyring, driftsledelse og kvalitetsstyring.


Published 17. november 2020 - 10:42 - Updated 4. januar 2022 - 15:08