Meny

Om fakultet for realfag og teknologi

Vårt forskningsmiljø jobber med teknologi for verdiskapning i samfunnet. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fakultetet er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Om oss

Fakultet for realfag og teknologi er fakultetet med flest studenter på NMBU. Dette gjenspeiler den betydningen teknologi- og realfagene har for samfunnet.

Vi forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning.

Temaene ligger innen prosessindustrien, inkludert robotisering og automatisering, geomatikk, inkludert satellitt og bakkebaserte sensorer, miljøteknologi for moderne samfunnsinfrastruktur og fornybar energi.

Vi forsker også innen matematikk og pedagogikk for utdanning for bærekraft og arbeider i nært samarbeid med industri og statlig forvaltning og utdanner profesjonelle problemløsere som vil bidra med løsninger på nasjonale og globale samfunnsutfordringer.

 

Dypdykk i teknologi

Fakultet for relafag og teknologi er studiestedet for deg som ønsker å bruke moderne teknologi med et miljøfokus.

Fakultetet har oppdaterte IT-fasiliteter, undervisnings- og forskningslaboratorier og vi tilrettelegger for at studenter får drive frem innovasjonsprosjekter i samarbeid med instituttets fagkompetanse.

 

Mange veivalg for studenter

Sivilingeniørstudier (5-årig master i teknologi)

 • Anvendt robotikk
 • Byggeteknikk og arkitektur
 • Datavitenskap
 • Geomatikk
 • Industriell økonomi
 • Maskin, prosess- og produktutvikling
 • Miljøfysikk og fornybar energi
 • Vann- og miljøteknologi

Lektorutdanning i realfag

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Bachelor-studier

 • Energi- og miljøfysikk
 • Geomatikk

To-årig internasjonel master

 • Data science
 • Aquatic Food Production

 

Forsker for et bærekraftig samfunn

Forskerne på fakultetet utvikler teknologiske løsninger på nasjonale og globale miljø- og ressursutfordringer.

Forskningen er fordelt på disse områdene:

 • Ingeniørvitenskap for miljøvennlig fremtid
 • Sikker, ren og effektiv energiforsyning
 • Verdiskapning fra bioressurser
 • Miljøovervåkning og modellering av teknologiske og biologiske systemer
 • Klimaendringer: Årsaker, konsekvenser og tilpasning
 • Forskning for utdanning for bærekraftig utvikling
Published 10. september 2014 - 11:34 - Updated 9. juli 2019 - 9:02