Nyheter

06.10.16 - Automatisk nedbør blir for tiden ikke registret  p.g.a innstallering av ny nedbørsmåler

29.05.16 -  Nedbør siste time viser feil p.g.a loggeromlegging

15.04.16 -  Sanntidsdataene viser feil p.g.a loggeromlegging.

16.01.16 Jordtemperaturane på sanntiddataene viser feil.

15.01.16 Vindhastigheten kan viser feil p.g.a rim

05.10.15 P.g.a IT- problem blir ikkje sanntidsdataene på Fagklim oppdatert. Dette vil bli retta opp, så fort som råd.

02.09.15 Ved tømming av nedbør vises ikkje nedbøren på sanntidsdataene, siste time og siden midnatt.

25.08.15 Globalstråling på sanntidsadatene viser feil data p.g.a flytting av instrument.

26.7.13 Sanntidsdataene er førebels ute av drift.
P.g.a arbeid med det elektriske i samband med ombygging av AudMax.

22.5.13 Feil i sanntidsvisning
P.g.a tømming av nedbørsmålar stemmer ikkje nedbøren i sanntidsdataene, i dag.

14.8.12 Jordtemperaturene og jordvarmeflux er ute av drift p.g.a bytte til nye sensorer og kalibrering.

19.5.12 Nedbør er midlertidig ute av drift

21.1.12 Feil i sanntidsvisning
Jordtemperatur 50 cm viser feil verdi.

9.12.11 Feil i sanntidsvisning
P.g.a tømming av nedbørsmålar stemmer ikkje nedbøren i sanntidsdataene, i dag.

30.8.11 Ingen visning av sanntidsdata på Fagklim
P. g. a PC samanbrot er sanntidsdataene ute av drift.

29.8.11 Feil i sanntidsvisning
P.g.a tømming av nedbørsmålar stemmer ikkje nedbøren i sanntidsdataene, i dag.

18.7.11 Feil i sanntidsvisning
P.g.a tømming av nedbørsmålar stemmer ikkje nedbøren i sanntidsdataene, i dag.

10.6.11 Feil i sanntidsvisning
P.g.a tømming av nedbørsmålar stemmer ikkje nedbøren i sanntidsdataene, i dag.

20.01.11 Relativ fuktighet viser feil

24.12.10 På sanntidsdataene viser max temperatur feil, det gjer også nedbør.

28.8.10 Nedbørsmålar ute av drift inntil vidare

29.12.09 Snodjubde viser feil
Snodjupda på nettsida er feil. Manuell måling av sno viser 40 cm snodjubde
.
28.12.09 Grasminimum viste feil verdi  23.12 til 28.12
Grasminimum viste feil verdi i denne perioda p.g.a at sensoren var nedsnødd
.
10.11.09 Ny størrelse: snødybde
Etter vellykket utprøving sist vinter er sanntidsvisning av snødybde på plass. Måleinstrumenter er plassert 2 m over bakken og måler snødybden v.h.a. ultralydekko. Usikkerhet i målingen er typisk 2 cm.

3.11.09 Feil i sanntidsvisning
P.g.a tømming av nedbørsmålar stemmer ikkje nedbøren i sanntidsdataene, i dag.

6.6.09 Mild april
I år var middeltemperatur for april 7.0 grader C. Det har 2 gonger tidlegare vori mildare i april, det var i 2007 og 1974, begge år med middeltemperatur på 7.1 grader C

NOEN GAMLE NYHETER:

20.4.05 - Måleserie fra FAGKLIM viser at 1/8 av solstrålingen har forsvunnet de siste 50 årene
Aftenposten har i dag publisert en omtale av en forskningsartikkel som Grimenes og Thue-Hansen har levert for publisering om målinger av global dimming ved FAGKLIM. Dersom du vil vite mer om målinger og instrumenter kan du ta en tur på dette nettstedet. Sanntidsdata for solinnstrålingen (verdier akkurat nå) og datatabeller for de siste årene finner du i menyen til venstre.

30.11.04 - Ny størrelse: grasminimum
Vi kan nå presentere en ny størrelse i sanntidsdatavisningen. Grasminimum viser laveste målte temperatur ved bakken siden midnatt. Denne temperaturen kan være vesentlig lavere enn den vanlige minimumstemperaturen (som måles i 2 meters høyde). Årsaken er det store strålingstapet bakken kan ha når natten er klar. Grasminimum brukes derfor blant annet til å undersøke om det har vært nattefrost, selv om minimumstemperaturen i 2 meters høyde ikke har vært under frysepunktet.

Published 9. november 2009 - 21:00 - Updated 28. november 2016 - 12:52