Vind og lufttrykk

Målte størrelser Instrument
Vindhastighet Ultralydanemometer
Vindretning Ultralydanemometer
Lufttrykk Silisium-kapasitanssensor

MER OM INSTRUMENTER OG MÅLINGER
-------------------------------------------------

Vindhastighet
Vindhastighet er absoluttverdien av vindens hastighet i horisontalplanet i 10 m høyde. Instrumentet er et ultralydanemometeret som måler lufthastigheten i tre dimensjoner og omgjør til horisontal vindhastighet og vindretning.

Photo: Signe Kroken
Instrument for måling av vindhastighet: Gill Instruments, Windmaster ultralydanemometer 
- Anskaffet: 1996 
- Måleprinsipp: Ultralyd/dopplereffekt 
- Usikkerhet: 0-20 m/s: 1.5%, 20-35 m/s: 1.5%-3%, 35-60 m/s: 3%. 
- Loggefrekvens: 0,1 Hz 
- Midlingstid rådata: 600 s 
- Enhet for rådata: m/s 
- Start måleserie: 1882


En skala for vindstyrke ble satt opp omkring 1805 av den britiske admiralen Sir Francis Beaufort. Beaufortskalaen med tilsvarende vindhastighet 10 meter over jordoverflaten vises i tabell 1. Opprinnelig ble knop brukt som enhetsreferanse. Med hjelp av tabellens beskrivelse av vindens virkninger er det mulig å bestemme en rimelig verdi for vindhastigheten uten tilgang til måleinstrumenter.

Knop Beaufort m/s Kjennetegn
0-1 0 - Stille - Røyken stiger rett opp
1-3 1 - Flau vind - En kan se vindretningen av røykens drift
4-6 2 - Svak vind 2 En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler
7-10 3 - Lett bris 5

Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler
11-16 4 - Laber bris 7 Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler
17-21 5 - Frisk bris 10

Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg
22-27 6 - Liten kuling 12

Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går
28-33 7 - Stiv kuling 15

Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden
34-40 8 - Sterk kuling 20

Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden
41-47 9 - Liten storm 22

Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned
48-55 10 - Full storm 25

Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus
56-62 11 - Sterk storm 30

Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser
63- 12 - Orkan 33- Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser


Vindretning

Vindretning måles som retningen av vindens horisontalkomponent i 10 m høyde. Instrumentet er et ultralydanemometeret som måler lufthastighetens tre komponetnter og omgjør til vindretning i grader forhold til retning nord. (360/0° = nord, 90° = øst, 180° = sør og 270° = vest)

Vindretning oppgis ofte i kompassretning:

Vindrose
Vindrose Photo:
N - nord: 338° - 22° 
NE - nordøst: 23° - 67° 
E - øst: 68° - 112° 
SE - sørøst: 113° - 157° 
S - sør: 158° - 202° 
SW - sørvest: 203° - 247° 
W - vest: 248° - 292° 
NW - nordvest: 293° - 337°
 
Photo: Signe Kroken
 Instrument for måling av vindretning: Gill Instruments, Windmaster ultralydanemometer 
- Anskaffet: 1996 
- Måleprinsipp: Ultralyd/dopplereffekt 
- Instrumentusikkerhet: Under 25 m/s: 2°,over 25 m/s: 4°. 
- Loggefrekvens: 0,1 Hz 
- Midlingstid rådata: 600 s 
- Enhet for rådata: °
- Start måleserie: 1874

Lufttrykk
Lufttrykk er luftens gasstrykk. Det måles med et digitalt barometer i 2 meters høyde over bakken. Instrumentet benytter en silisiumsensor som endrer kapasitans når trykket endres. For kontroll av datakvalitet måles også lufttrykket manuelt med et kvikksølvbarometer kl 08 på hverdager.

Lufttrykket som fremkommer på sanntidsvisningen og som publiseres i "Meteorologiske data fra Ås" er trykket målt i 93,3 MOH, høyden til målestasjonen, det er altså ikke redusert til havnivå slik værvarslingstrykket er.

Enheten for trykk er Pa, pascal. Lufttrykk oppgis ofte i hektopascal, hPa. Fortsatt er mange eldre måleenheter for trykk i bruk:
- 1 bar = 1000 millibar = 1000 hPa
- 760 mmHg (millimeter kvikksølv) = 1013 hPa
- 1 atm = 1013 hPa = normaltrykk

Photo: Signe Kroken
Instrument for måling av lufttrykk: Vaisala, PTB 200 Kapasitansbarometer
- Anskaffet: 1993 
- Måleprinsipp: Kapasitans i silisiumsensor 
- Instrumentusikkerhet: +\- 0.20 hPa
- Loggefrekvens: 0,1 Hz 
- Midlingstid rådata: 600 s 
- Enhet for rådata: hPa = mbar
- Start måleserie: 1885
Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 23. mai 2017 - 19:42