Kommentarer 2016

Meteorologisk hytte

Enda et år som er mildere enn normalen, høyst døgnmaksimum rekord i desember.

Middeltemperaturen for året var 6,7 °C, som er 1,4 °C høyere enn normalt. Det var ikke noe rekordår, men det 6. år på rad som hadde en middeltemperatur over normalen.

Årets kaldeste måned var januar. Månedsmiddeltemperaturen på -6,8 °C er 2,0 °C kaldere enn normaltemperaturen for januar. Resten av vinteren, våren og hele sommeren ble det målt varmere månedsmiddel enn vanlig. I april ble det registrert en døgnmaksimum på 25,5 °C, som er den nest høyeste døgnmaksimum i april som er registrert på Ås siden 1874. Middeltemperaturen for september på 14,6 °C er den varmeste middeltemperaturen hittil. Oktober har vært litt kaldere enn normalt, månedsmiddel på 5,6 °C er 0,4 °C kaldere enn normaltemperaturen for oktober. Desember var igjen varmere enn normalt. Maximum temperatur i desember var 12,2 °C og er tangering av rekorden fra 1881.

Selv om årsnedbør i 2016 var nesten lik normalverdien, var nedbøren ganske skeivt fordelt. Hele første halvåret samt august kom det mer nedbør enn normalt. Våtest var august, der det falt 160 % av normalen (134 mm mot 83 mm normalverdi). I februar, vanligvis en ganske tørr måned (normalverdi 35 mm), ble det registrert mer enn dobbelt så mye nedbør som vanlig (78 mm).
September, oktober og desember var derimot veldig tørre. Bare 25-50% av den normale nedbørmengden ble registrert i disse månedene. For desember ble det målt den laveste nedbørmengden de siste 5 årene.

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 20. juni 2017 - 8:58