Solkjøkken

Solkjøkkenet er en samling enkelt utstyr for mattilberedning ved hjelp av solenergi.

Solkjøkken

Solkjøkkenet består av

Solkoker. Parabolspeilbasert ovn for oppvarming og koking av mat. Kapasitet 1-10 liter. Effekt ca 1 kW.

Solkjøleskap. Adsorpsjonskjøleskap som drives av elektrisk energi fra solcellepaneler.

Solgrill. Pølsegrill basert på parabolformet soltrau plassert på heliostat (solfølger). Solgrillen er under konstruksjon og ventes ferdigstilt i løpet av høsten 2012.

Published 27. juni 2014 - 13:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:38