Solcellekraftverk II

Solcellekraftverk II er et fullskala anlegg for produksjon av elektrisk energi fra solenergi fra solcellepaneler for innmating på kraftnettet.

Solcellekraftverk II

Anlegget består av  paneler med multikrystalinske solceller. Anlegget forventes å får en peakeffekt på 1-2 kW.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til førsteamanuensis P.H. Heyerdahl ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, NMBU.

Published 27. juni 2014 - 13:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:38