Solenergilaboratoriet

Laboratoriet består av fire hovedenheter:

Laboratoriet utnytter takarealet på energilaboratoriet, der det er bygget en takplattform på 80 kvm. På plattformen er det montert varmevekslere for de to solvarmeanleggene  og solcellpaneler for daet lille solcellekraftverket. Det store solcellekraftverket er plassert på en annen del av taket på energilaboratoriet.

Varmevekslere for solvarmeanleggene på takplatformen
Published 27. juni 2014 - 13:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:38