Flisfyringsanlegg

Flisfyringsanlegget er et fullskalaanlegg for produksjon av varmtvann for oppvarming med treflis som energikilde.

Flisfyringsanlegg

Flisforbrenningsanlegget

I anlegget kan hver del i energiproduksjonkjeden følges direkte, ledd for ledd. Anlegget er instrumentert for kontinuerlige registreringer av energiomsetningen i hver av delprosessene, slik at virkningsgraden i hver delprosess kan måles. Anlegget er også instrumentert for å måle avgasser slik at utslipp til luft overvåkes fortløpende.

Anlegget består av
- Flissilo (flislager)
- Forbrenningskammer
- Kjele (varmelager)
- Varmluftsanlegg

Flissilo

Flissilo
I flissiloen lagres treflis. Vanligvis benyttes skogsflis fra en lokal leverandør. Siloen har en lagringskapasitet på 0,4 kbm tilsvarende ca 100 kg flis. Energiinnholdet i treflis er omlag 15 MJ/kg = 4 kWh/kg for tørr flis. (Tørr flis har 15-17 % fuktinnhold. Anlegget tåler flis med opp til 30 % fuktinnhold.) I bunnen av siloen transporterer en skrue fils ut til forbrenning. Skruens kapasitet kan varieres mellom 1 og 6 kg/h, tilsvarende innfyrt effekt på 4 - 24 kW for normalt tørr flis.

Fra skruen passerer flisstrømmen en roterende sluse for å sikre mot tilbakebrenning i transportsystemet. Deretter overtar en ny skrue som leverer flis direkte inn i brennkammeret. 

Brennkammer

Flisforbrenningskammer

I hovedbrennkammeret forbrennes flis ved temperaturer på typisk 600 °C. Forbrenningsgassene fortsetter til et utbrenningskammer som ved temperaturer på 700-1000 °C sørger for full forbrenning og at avgassene blir så rene som mulig.


Varmen fra forbrenningsgassene overføres til vann via en platevarmeveksler. Vannet sirkulerer mellom varmeveksleren og kjelen ved hjelp av en pumpe.
Før avgassene slippes ut i pipe, renses de i i en gassvasker (boblefilter).

Kjele
Utbrenningskammer og kjeleKjelen er et varmtvannslager på 0,13 kbm. Her lagres varmeenergien som varmtvann.

Varmluftsanlegg
Varmluftsanlegget brukes til å varme opp bioenergilaboratoriet. Det består av en varmeveksler som det varme kjelevannet sendes gjennom. En vifte sørger for at varmen fra varmevekslerne blåses ut i rommet.

Instrumentering
I tillegg til instrumenter for å måle energistrømmen i anlegget er forbrenningsdelen utstyrt for å måle innholdet av CO, CO2 og O2 i avgassene. Disse målingene brukes delvis til å optimalisere forbrenningsprossessen og delvis til å beregne energiomsetningen.

Anlegget er instrumentert for avgassmlinger
Published 27. juni 2014 - 13:13 - Updated 30. oktober 2017 - 10:48