Bioenergikraftverk

Bioenergikraftverket er et fullskalaanlegg for produksjon av elektrisk energi til innfasing på el-nettet med rapsfrø som råstoff.

Biokraftverk

I anlegget kan alle deler i energiproduksjonkjeden følges direkte, ledd for ledd. Anlegget er instrumentert for kontinuerlige registreringer av energiomsetningen i hver av delprosessene. Anlegget har også muligheter for å måle effektivitetsendringer ved ulike belastninger.

Kraftverket består av:
-
Rapsfrøpresse
- Biodieselmotor
- Asynkrongenerator
- Frekvensomformer for innfasing av strøm på nett.

Rapspresse

Foto
Amund Føyn
Rapsfrøpressen brukes til å presse olje fra rapsfrø. Ca. 40 vektprosent av rapsfrø er olje, men i realiteten er oljeutbyttet fra pressing omtrent 30%. Resten av frøene blir til en rapskake/pellets. (Denne pelletsen har et høyt innhold av proteiner og fett, og brukes bl.a. til dyrefôr.) Etter pressing må rapsoljen filtreres for å fjerne skallrester og andre urenheter. Dette kan skje v.h.a sedimentering og/eller filtrering. Pressen produserer 4,3 kg/h. Energiinnholdet i rapsolja er ca 35 MJ/kg. Det vil si at energiutbytte per tid er 150 MJ/h = 42 kW.

Biodieselmotor
Rapsolja kjøres direkte i en Deutz-dieselmotor. Motoren er bygget om for å kunne kjøre på både vanlig diesel og bioolje. Den har også innebygget forvarmer for oljen for bruk ved lave omgivelsestemperaturer.

Asynkrongenerator
Motoren driver en asynkrongenerator (nominelt 15kW, 400V). Asynkrongeneratoren er plassert i samme rigg som motoren. Generatoren leverer 10-14 kW.

Frekvensomformer
Strømmen fra asynkrongeneratoren går til en frekvensomformer. Frekvensomformeren justerer generatorfrekvensen i forhold til nettfrekvens slik at strømmen kan leveres inn på strømnettet.

Lokalnett
I tillegg til muligheten med å levere strøm til det vanlige strømnettet, har laboratoriet har også et lokalt nett som kan drives av biooljekraftverket. Det brukes blant annet til å forsyne et lysanlegg på 12 kW.

Stikkord for oppgaver og problemstillinger
Energiutbytte fra rapsfrø, arealbruk, forskjell på bioolje og diesel, driftsoptimalisering av motor, dieselsyklus, elektrisitetsgenerering og total prosesseffektivitet.

Elevene varmer seg ved lysanlegget
Published 16. oktober 2011 - 16:00 - Updated 28. november 2016 - 12:52