Energilaboratoriet

Over 20 vitenskapelig ansatte og forskere er involvert i virksomheten ved forskningslaboratoriene, i tillegg til mastergradsstudenter.

Petter Heyerdahl snakker om solfangeranlegget

Petter Heyerdahl snakker om solenergi

Foto
Amund Føyn
Undervisningslaboratoriene benyttes til laboratoriekurs på masternivå i utdanningen av sivilingeniører og fysikere, og til masteroppgaver.

Undervisningslaboratoriene er dessuten spesielt tilrettelagt for formidling. De er utformet for å ta i mot skoleklasser, lærergrupper og andre interesserte besøkende. Det er utviklet differensierte informasjonsopplegg, både for kortere omvisninger og for lengre økter med undervisning og laboratorieforsøk.

På energilaboratoriene arrangeres også etterutdanningskurs i bioenergi og i energiteknologi for lærere i naturfag, fysikk og teknologi.

Published 25. august 2014 - 16:44 - Updated 22. januar 2018 - 14:42