Kommentarer 2021

Været på Ås 2021

 

Årets middeltemperatur i 2021 var 6,6 °C. Det er 0,3 °C varmere enn gjennomsnittstemperatur for de siste 30 årene (1991-2020) og 2021 ligger dermed på en delt 21. plass sammen med årene 1992 og 2011 og langt under fjorårets rekordhøye årstemperatur på 8,3 °C. Men selv om året i gjennomsnitt var ganske likt et normalår, hadde 2021 noen ekstremverdier i begge endene av skalaen å vise til.

Vinteren 2021 var ganske kald for dagens normalklima, men bare middels kald hvis man ser 100 år tilbake i tid. Årets kaldeste dag falt på 16. januar, der middeltemperaturen var på −13,2 °C. Januar ble og årets kaldeste måned med et månedsmiddel på −5,5 °C som ligger godt under normaltemperaturen (1991-2021) for januar på −2,9 °C. Det var den tredje kaldeste januar i den aktuelle normalperioden 1991-2021. Det betyr at bare 10 % av januartemperaturer er like lav eller lavere i dagens normalklima. Om man ser 100 år tilbake i tid, var hele 40 % av januartemperaturer i samme perioden, mellom 1891 og 1921, like lav eller lavere.

Årets laveste minimumstemperatur i 2021 ble målt på –19,3 °C, den 14. februar. Også månedsmiddelet i februar på –4,2 °C var lavere enn normaltemperaturen på −2,5 °C i perioden 1991 2020.

Våren startet varmt i mars og fortsatte litt kjøligere i april og mai. Månedsmiddeltemperatur i mars på 2,7 °C var 2.1 °C høyere enn normaltemperaturen for mars (1991-2020). Høyeste maksimumstemperatur i mars var 17,7 °C og bare én gang siden 1895 er det registrert en høyere maksimumstemperatur i mars i Ås: i 2012. Resten av våren, april og mai, var derimot litt kaldere enn normaltemperatur igjen, henholdsvis 0,6 og 0,8 °C.

Sommermånedene var jevnt over varmere enn gjennomsnittet, men ingen dag nådde temperaturen over 30 °C. Både juni, juli og august var varmere enn normaltemperaturene for disse månedene. Både årets varmeste dag (døgnmiddel 22,1 °C, 15. juli) og årets høyeste temperatur (maksimumstemperatur 28,0 °C, 3. juli) ble målt i juli. Juli endte også opp som årets varmeste måned med et månedsmiddel på 16,1 °C. Vi kunne telle 11 sommerdager i sommer, dvs. dager der middeltemperaturen holdt seg over 20 °C hele døgnet. Alle disse ble registrert i juli.

Høsten fortsatte med høye temperaturer og i november ble det temperaturrekord i Ås. Månedstemperaturer gjennom høsten hold seg på den varmere siden sammenlignet med normaltemperaturer de siste 30 årene. Den 8. september ble det målt 25.4 °C, bare slått av tre tidligere maksimumstemperaturer i september. Høyest temperatur i november på 14,9 °C er ny rekord for maksimumstemperatur i november i Ås siden 1874.

I desember kom kulden tilbake for fullt. Månedsmiddel for desember på −3,8 °C ligger godt under normaltemperatur for desember på -1,9 °C. Det kunne telles 22 vinterdager i desember, dager der døgnmiddeltemperaturen var negativ. På to dager, 6. og 25.12., var døgnmiddeltemperaturen under −10 °C.

Tørt og noen ganger veldig vått. Det fleste månedene i 2021 kom det mindre og delvis mye mindre nedbør enn i et normalår. Over hele året summert ble det målt 612 mm nedbør, som er langt under normalverdien (1991-2020) på 892 mm. Året rangerer på 18. plass av Ås’ tørreste år. Årets tørreste måned var august, der bare 4 mm nedbør ble registrert. Det er dermed den nest tørreste august siden målingene startet i 1875.
Bare i månedene mai, juli og oktober kunne måles mer nedbør enn normal. Spesielt oktober peker seg ut: Hele 155 mm nedbør kunne registreres. I løpet av de første tre dagene i oktober falt totalt 99 mm, som tilsvarer nesten hele den normale nedbørmengden i oktober på 105 mm. Også mesteparten av resten av oktobernedbøren kom på noen få regntunge dager fordelt over måneden.

Til tross for en god og kald vinter i 2021 er antall vinterdager er på hell. De siste årene har vi observert at spesielt vintermånedene er blitt varmere på Ås. Dette var ikke like entydig i 2021, månedsmiddeltemperaturer for januar, februar og desember var jo lavere enn normalen. Betyr det at trenden har snudd?

Mens antall vinterdager er tilnærmet likt og ligger knapt under 100 for de tre første normalperiodene mellom 1901 og 1990, er det gjennomsnittlig bare 79 vinterdager i den siste normalperioden 1991-2020. Antall vinterdager i 2021 ligger på 78, altså veldig nær denne nye normalverdien.

Oppsummert kan vi si at trenden med varmere vintrene fortsetter. Det var kaldt i vintermånedene 2021, sammenlignet med de siste årene. Men, de lave månedsmiddeltemperaturene var vanligere rundt starten av 1900-tallet og antall kalde dager i 2021 ligger langt under antall dagene for hva som kunne regnes som en lang vinter før.

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 8. mars 2022 - 22:55