Kommentarer 2020

 

Været på Ås 2020

Alle observasjoner er gjort på NMBUs Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, på Søråsfeltet i Ås i Akershus. Koordinater: 59° 39’ 37’’ N; 10° 46’ 54’’ Ø; 93,3 m.o.h.

Versjon 8.1.2021 med gamle normalperioder

Året

Årsmiddeltemperaturen 2020 målt på Søråsjordet var 8,3 °C. Dermed er 2020  det varmeste året i den nesten 150 år gamle dataserien vi har på Ås (målingene startet i 1874), hele 0,6 °C varmere enn den forrige rekorden fra 2014.

Ås er ingen unntak, også Norges årsmiddeltemperatur var den varmeste hittil og den (foreløpige) globale årsmiddeltemperatur deler første plassen med året 2016.

Det var varmt og det var vått i 2020, Den totale nedbørmengden var 1017 mm. Dette ligger godt over det som er forventet for et normalt år (232 mm enn normalverdi for perioden 1961-1990, se litt info om normalperioder nedenfor). Og med mye nedbør helt på tampen av året, ble desember med en månedssum på 190 mm den våteste desember registrert i Ås siden 1874.

Ekstremer/Årsvariasjon  - Temperatur

Til tross for den ekstrem varme årsmiddeltemperaturen, var det to måneder som markerte seg som uvanlig kalde. Månedsmiddeltemperaturer for både mai (9,5 °C) og juli (14,4 °C) var henholdsvis 0,8 °C og 1,7 °C kaldere enn normaltemperaturer for normalperioden 1961-1990.

Spesielt dagene fram til og rundt nasjonaldagen opplevdes som kald, med både nattefrost (11.-15. mai) og middeltemperaturer (delvis langt) under 10 °C helt til og med 19. mai. 

Julimåneden hadde ikke en eneste sommerdag (krever et døgnmaksimum på over 25 °C). Varmest var den aller siste dagen i juli, hvor maksimum var på akkurat 25 °C, heller ikke det en fullverdig sommerdag.

Ingen dag i 2020, klatret temperaturen på 30 °C eller høyere, noe vi opplevde både i 2019 og 2018. Den varmeste temperaturen i 2020 ble målt allerede i juni med 28, 6 °C (19. juni 2020). Hele 11 dager i juni kunne telles som sommerdager (med et døgnmaksimum på over 25 °C). Juni månedens middeltemperatur ble 17,6 °C, det er 2,8°C varmere enn normaltemperaturen for 1961-1990.

Det er spesielt vinteren som var uvanlig varm. Året startet med en rekordvarm januarmåned. Månedsmiddel på 3,3 °C er den høyeste målte januartemperaturen i Ås.

Ingen av månedene i 2020 hadde en negativ middeltemperatur, faktisk er det bare en måned der månedsmiddel var kaldere enn 2°C. Årets kaldeste måned februar hadde et månedsmiddel på 1,7 °C. Den 5.2.2020 ble årets kaldeste temperatur, -10 °C, registrert. Likevel, var februar 2020 den tredje varmeste februar registrert på Ås. Og bare en november (2000) siden 1845 var varmere enn november 2020 med et månedsmiddel på 5,2 °C.

Når det uvanlige blir normalt – Nye normalperioder på veg.  

De siste årene har vi sammenlignet dagens klima med et gjennomsnitt fra 30-årsperioden 1961-1990. En normalperiode er en felles referanse for klima og blir brukt av land i hele verden, koordinert av Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). At perioden varer 30 år er definert av WMO. På den måten sikret man en lang nok dataperiode, men unngikk påvirkning fra kortvarige variasjoner. Inntil nå ble normalene  byttet ut hvert 30. år. Dvs. fra og med nå, skal vi sammenligne med den nye normalperioden 1991-2020. Utover det er det nå også bestemt å bytte perioden  hvert 10. år. Klimaet i dag endrer seg så mye at normalene i slutten av perioden ikke lenger reflekterer det vanlige været i et område.

Verdiene for den nye normalperioden er ferdig, men det foregår en avsluttende kvalitetssikring i skrivende stund. Derfor er teksten  her fortsatt gjort med sammenligninger med den gamle normalperioden 1961-1990. Teksten blir oppdatert så raskt normalverdiene for Ås er offentligjort fra Meteorologisk institutt.

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 20. august 2021 - 10:56