Værstatistikk - kommentarer for 2018

Temperatur og nedbør

Kommentarer 2018

Meteorologisk hytte

 
Været på Ås 2018

Alle observasjoner er gjort på NMBUs Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, på Søråsfeltet i Ås i Akershus. Koordinater: 59° 39’ 37’’ N; 10° 46’ 54’’ Ø; 93,3 m.o.h. .

Væråret 2018 har vært spesiell på flere måter: Det begynte med en kald og snørik «drømmevinter» over hele Østlandet som varte helt til begynnelsen av april.  Rett etter den lange vinteren startet en meget varm og tørr periode fra mai til juli. Det store nedbørunderskuddet fra «tørkesommeren 2018» ble så nesten utlignet av noen få svært våte høstmåneder.

Middeltemperaturen i 2018 var 7,0 °C. Det er 1,8 °C varmere enn normalen og 8. år på rad der årets gjennomsnittstemperatur ligger over normalen.  Årets døgnmaksimum med 32,7 °C ble registret 27. juli, som var den 3. høyeste temperaturen målt på Ås siden 1874. Årets døgnminimum på -19,0 °C ble registrert den 26 februar. Kulden varte lenge: Middeltemperaturen i mars med -3,5 °C var lavere enn normalen (-0,7 °C) og døgnminimum i mars på -18,8 °C ble observert den 18. mars.  Siste dag med snø på bakken var den 11. april.

Bare en snau måned senere, 8. mai, klatret maksimumstemperaturen opp til 21°C og dagen kan dermed regnes som årets første sommerdag (en nordisk sommerdag er definert som en dag med maksimumstemperatur høyere enn 20 °C). Til sammen ble det 86 sommerdager og 44 høysommerdager (maksimumstemperatur høyere enn 25 °C) i løpet av 2018. Middeltemperaturen i mai var 15,3 °C og dermed den høyeste noensinne målt her på Ås (siden 1874) – hele 5,0 °C høyere enn normaltemperaturen for mai: 10,3 °C (1961-1990). Den nest varmeste maimåned siden målingene startet var i 1889 med 13,8 °C som middeltemperatur.

Hele perioden mai-juli var det svært varmt i store deler av Norge og Ås var ikke noe unntak: Middeltemperaturen for mai-juli var 17,6 °C som er 3,9 °C varmere enn normaltemperatur for perioden. Figuren nede viser de 20 varmeste mai-juli periodene i Ås siden 1874:

De 20 varmeste mai- juli peridene på Ås
Foto
M.W

Det er tydelig at mai – juli 2018 skiller seg sterkt ut, ikke bare fra normaltemperaturen men også i forhold til alle de tidligere rekordårene for mai – juli.

I tillegg til de høye temperaturene var sommeren også svært nedbørfattig: Mai til juli kom det bare 80 % av det som er vanlig for perioden (167 mm mot normalverdi 209 mm). En tredjedel av denne summen falt i løpet av bare en dag: 58,4 mm ble målt den 17. juni.  Dette var også årets største registrerte døgnnedbørsum. Når så mye vann kommer på så kort tid og faller på uttørket jord er det lite som kan tas opp i jordsmonn og brukes av plantene, det meste renner av og kan føre til overvannskader.  

Tørken i 2018 var utfordrende: Allerede fra tidlig mai var det særlig stor skogbrannfare som førte til totalt ildforbud. Åskommune innførte vanningsforbud og landbruk slet med avlingstap. NMBU har heldigvis tilgang til egen vannforsyning og kunne bruke vann fra Årungen til vanningen. Totalt ble det pumpet ut 89 000 m3 vann fra pumpestasjonen ved Årungen i motsetning til 20 000 m3 og 12 000 m3 i årene før, forteller Svend Anton Pung fra Senter for klimaregulert planteforskning (SKP).

Et tilbakeblikk viser at vi har hatt mange mai-juni-perioder med enda mindre nedbør enn i 2018, men kombinasjonen av tørke og varme i juni-mai 2018 ga utslag for landbruket med store konsekvenser og gjorde året så spesielt. Figuren viser temperaturavvik fra normalen og nedbør i prosent av normalen for alle mai-juni-periodene som ble målt fra 1874 på Ås. Året 2018 skiller seg signifikant fra «punktskyen» og mer enn tidligere rekordnedbørfattige eller rekordvarme år har gjort:

Nedbør og temperatur mai- juli 2018 i forhold til normalen.
Foto
M.W

At nedbørsummen, 768 mm, for hele 2018 er likevel ganske nær normalen (98 % av normalverdien 785 mm) skyldes de nedbørrike måneden januar, september og november hvor det kom mer enn 1,5 ganger så mye nedbør som normal (349 mm, normalverdi: 218 mm). Dette er nesten halvparten (46 %) av årsnedbøren i 2018.

Tørken og varmen rammet ikke bare Ås eller Norge men herjet i store deler av Sentral og Sør-Europa, delvis til langt ut over høsten. Meteorologisk institutt har gitt ut en rapport som belyser flere detaljer og årsaker til tørkesommeren 2018: Skaland, R.G. et al., 2019: Tørkesommeren 2018. Met-info Nr. 14, Meteorologisk Institutt, Oslo. ISSN 1894-759.

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 22. januar 2019 - 12:13