Værstatistikk - kommentarer for 2019

Temperatur og nedbør

Kommentarer 2019

Meteorologisk hytte

 
Været på Ås 2019

Alle observasjoner er gjort på NMBUs Feltstasjon for bioklimatiske studier, BIOKLIM, på Søråsfeltet i Ås i Akershus. Koordinater: 59° 39’ 37’’ N; 10° 46’ 54’’ Ø; 93,3 m.o.h.

Årets middeltemperatur målt på Søråsfeltet var 6,7 °C – ikke ekstremt, men som alle de siste årene varmere enn middeltemperaturen på 5,3 °C fra den fortsatt gyldige normalperioden 1961-1990. (I slutten av 2020 beregnes det middel- og ekstremverdier for en ny normalperiode: 1991-2020).

Årets høyeste temperatur på 31,1°C ble registrert den 26. juli i en hetebølge som berørte hele landet og store deler av Europa. Årets kaldeste dag var den 29. januar med en middeltemperatur på −14,7 °C og minimumstemperatur på −18.4 °C.

2019 var et nedbørrikt år med 1083 mm totalt. Det er over en tredjedel mer enn normalverdien på 785 mm (basert på normalperioden 1961-1990). Bare i januar, april og juli blir det registrert mindre nedbør enn normalt. I februar og september kom det over to ganger så mye som normalt for disse månedene.

Væråret 2019 var motsetningsfylt og preget av store variasjoner mellom månedene. Varmen satte inn tidlig i 2019 - allerede i april ble maksimumstemperaturer over 20 °C nådd, flere dager på rad. Månedsmiddeltemperatur på 7,8 °C var 3,7 °C høyere enn normalverdien og dermed var april 2019 den nest varmeste aprilmåneden siden målingene ble startet i Ås i 1875. Middeltemperaturen lå over 10 °C fra 19. april og ut måneden. Samtidig var det tørt, bare 13 mm (< 30 % av normalen) nedbør falt i løpet av måneden på til sammen 7 nedbørdager.

Helt i kontrast står første halvdel av mai, med minimumstemperaturer stort sett rundt eller under 0 °C og en middeltemperatur på under 10 °C helt til den 15. mai. Først fra og med 17. mai-helgen steg døgnmaksimumstemperaturene til over 20 °C. Månedsmiddel på 9,7 °C var 0,6 °C kaldere enn normalen. Det kom rikelig med nedbør: 95 mm, over 50 % mer enn normalen.

Sommeren startet labert – med helt gjennomsnittlige temperaturer (0,1 °C kaldere enn normalverdi) og rikelig med nedbør i juni. Også juli startet med moderate temperaturer men var forholdsmessig tørr (46 mm mot 81 mm normalverdi) og ble avsluttet med en flere dagers hetebølge med maksimumstemperaturer over 30 °C både den 26. og den 28. juli. Sommervarmen holdt seg gjennom hele august. Juli og august var henholdsvis 1,0 °C og 1,3 °C varmere enn normalverdiene.   

September var den våteste måneden på Ås med 184 mm nedbør. Det meste kom i korte og heftige nedbørsperioder: nesten 90% av månedsnedbøren kom på seks enkeltdager med minst 16 mm for hver av dem. To ganger i løpet av måneden, 4. og 27.september, regnet det mer enn 35 mm. Oktober var kjølig, månedsmiddeltemperatur på 5,1 °C var 1,1 °C kaldere enn normalverdien og minimumstemperaturen falt under −5,0 °C to ganger i løpet av måneden. 

Meteorologisk sett starter vinteren når gjennomsnittstemperaturen i løpet av døgnet er under null grader. Etter den definisjonen startet vinteren 2019 på Ås allerede den 30. oktober i 2019 med en døgnmiddeltemperatur på -1,1 °C. November hadde negative døgnmiddeltemperaturer tom 11. november og så igjen på slutten av måneden. I månedskiftet november/desember kom det en kuldeperiode med minimumstemperaturer under −10 °C.

Til tross for denne tidlige vinterstarten holdt månedsmiddeltemperaturen seg for desember på 0,1 °C, dvs. 3,5 °C høyere enn normaltemperaturen.

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 29. januar 2020 - 18:12