Vind og lufttrykk

Målte størrelserInstrument
VindhastighetUltralydanemometer
VindretningUltralydanemometer
LufttrykkSilisium-kapasitanssensor

 

MER OM INSTRUMENTER OG MÅLINGER
-------------------------------------------------

Vindhastighet
Vindhastighet er absoluttverdien av vindens hastighet i horisontalplanet i 10 m høyde. Instrumentet er et ultralydanemometeret som måler lufthastigheten i tre dimensjoner og omgjør til horisontal vindhastighet og vindretning.

 

Vindsensor

Foto
SK

Instrument for måling av vindhastighet: Gill Instruments, Windmaster ultralydanemometer 
- Anskaffet: 1996 
- Måleprinsipp: Ultralyd/dopplereffekt 
- Usikkerhet: 0-20 m/s: 1.5%, 20-35 m/s: 1.5%-3%, 35-60 m/s: 3%. 
- Loggefrekvens: 0,1 Hz 
- Midlingstid rådata: 600 s 
- Enhet for rådata: m/s 
- Start måleserie: 1882


En skala for vindstyrke ble satt opp omkring 1805 av den britiske admiralen Sir Francis Beaufort. Beaufortskalaen med tilsvarende vindhastighet 10 meter over jordoverflaten vises i tabell 1. Opprinnelig ble knop brukt som enhetsreferanse. Med hjelp av tabellens beskrivelse av vindens virkninger er det mulig å bestemme en rimelig verdi for vindhastigheten uten tilgang til måleinstrumenter.

KnopBeaufort m/sKjennetegn
0-10 - Stille-Røyken stiger rett opp
1-31 - Flau vind-En kan se vindretningen av røykens drift
4-62 - Svak vind2En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler
7-103 - Lett bris5

 

 

Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler
11-164 - Laber bris7Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler
17-215 - Frisk bris10

 

 

Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg
22-276 - Liten kuling12

 

 

Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går
28-337 - Stiv kuling15

 

 

Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden
34-408 - Sterk kuling20

 

 

Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden
41-479 - Liten storm22

 

 

Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned
48-5510 - Full storm25

 

 

Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus
56-6211 - Sterk storm30

 

 

Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser
63-12 - Orkan33-Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser


Vindretning

Vindretning måles som retningen av vindens horisontalkomponent i 10 m høyde. Instrumentet er et ultralydanemometeret som måler lufthastighetens tre komponetnter og omgjør til vindretning i grader forhold til retning nord. (360/0° = nord, 90° = øst, 180° = sør og 270° = vest)

Vindretning oppgis ofte i kompassretning:

Vindrose

Foto
-
N - nord: 338° - 22° 
NE - nordøst: 23° - 67° 
E - øst: 68° - 112° 
SE - sørøst: 113° - 157° 
S - sør: 158° - 202° 
SW - sørvest: 203° - 247° 
W - vest: 248° - 292° 
NW - nordvest: 293° - 337°

Vindmåler

Foto
SK
 Instrument for måling av vindretning: Gill Instruments, Windmaster ultralydanemometer 
- Anskaffet: 1996 
- Måleprinsipp: Ultralyd/dopplereffekt 
- Instrumentusikkerhet: Under 25 m/s: 2°,over 25 m/s: 4°. 
- Loggefrekvens: 0,1 Hz 
- Midlingstid rådata: 600 s 
- Enhet for rådata: °
- Start måleserie: 1874

Lufttrykk
Lufttrykk er luftens gasstrykk. Det måles med et digitalt barometer i 2 meters høyde over bakken. Instrumentet benytter en silisiumsensor som endrer kapasitans når trykket endres. 

Lufttrykket som fremkommer på sanntidsvisningen og som publiseres i "Meteorologiske data fra Ås" er trykket målt i 93,3 MOH, høyden til målestasjonen, det er altså ikke redusert til havnivå slik værvarslingstrykket er.

Enheten for trykk er Pa, pascal. Lufttrykk oppgis ofte i hektopascal, hPa. Fortsatt er mange eldre måleenheter for trykk i bruk:
- 1 bar = 1000 millibar = 1000 hPa
- 760 mmHg (millimeter kvikksølv) = 1013 hPa
- 1 atm = 1013 hPa = normaltrykk

 

 

Vaisala

Foto
Signe Kroken
 

Instrument for måling av lufttrykk: Vaisala, PTB 200 Kapasitansbarometer
- Anskaffet: 1993 
- Måleprinsipp: Kapasitans i silisiumsensor 
- Instrumentusikkerhet: +\- 0.20 hPa
- Loggefrekvens: 0,1 Hz 
- Midlingstid rådata: 600 s 
- Enhet for rådata: hPa = mbar
- Start måleserie: 1885
Manual:
Vaisala, PTB 200 Kapasitansbarometer

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 23. February 2021 - 15:01