Nedbør fordampning og luftfuktighet

Nedbør
Nedbør, mengden av regn og snø som faller på bakken, måles i 2 meters høyde som vannsøyle i millimeter. Nedbørsmåleren er utviklet og bygget ved NMBU, basert på veiing av nedbøren med veiecelle. For kontroll av datakvalitet måles også nedbøren manuelt kl 08 på hverdager med standard meteorologisk nedbørsmåler og i tillegg foretas det automatiske dubleringsmålinger.

Nedbrmlere
Nedbørmålere med vindskjerming, den automatiske foran og den manuelle bak. Foto: Signe Kroken

 

Nedbr automatisk
Nærbilde av automatisk nedbørsmåler 

Instrument: Automatisk nedbørsmåler konstruert ved NLH 

Bygget: 1978
Måleprinsipp: Veiecelle
Instrumentusikkerhet: ca 0,1 mm
Loggefrekvens: 1/600 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: mm vannsøyle (= liter per kvadratmeter)
Start måleserie: 1874

--------------------------------------------------------------------------------

Fordampning

Fordampning er den vannmengden som fordamper fra bakken til luften. Instrumentet måler mengden vann som fordamper fra en fri vannflate i et kar nedgravd i bakken. Instrumentet er utviklet og bygget ved NMBU og måler vannhøyden i karet med flottør / svingende streng. Ved nedbør, korrigeres vannstandsendringen i karet automatisk for den målte nedbøren. I tørkeperioder etterfylles karet. Fordampningsmålinger foretas ikke i vinterhalvåret, november til mars.

Fordampningskar
Fordampningskar 

Instrument for fordampningsmåling: Vannkaret som fordampningen skjer fra ses i forgrunnen. I bakgrunnen ses instrumenthuset der elektronikken for å måle vannstanden i karet befinner seg.

Instrument: Automatisk fordampningsmåler konstruert ved NMBU 
Bygget: 1996
Måleprinsipp: Flottør / svingende streng / frekvensmåling
Instrumentusikkerhet: 0,1 mm
Loggefrekvens: 1/600 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: mm vannsøyle (= liter per kvadratmeter)
Start måleserie: 1995

--------------------------------------------------------------------------------

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet er andelen vanndamp som luften inneholder, i forhold til det maksimale vanndampinnholdet luften kan ha ved den aktuelle lufttemperaturen. Instrumentet er et hårhygrometer som måler relativ luftfuktighet direkte. For kontroll av datakvalitet måles også den relative luftfuktigheten kontinuerlig med en hygrograf.

Hårhygrometer

Instrument for måling av luftfuktighet: Hårhygrometer.

Instrument: Hårhygrometer Lambrecht
Anskaffet: 19xx
Måleprinsipp: Hårlengde / potensiometer
Instrumentusikkerhet: 2 %-poeng
Loggefrekvens: 0,1 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: %
Start måleserie: 1874

Termohygograf. Foto: Signe Kroken
Figuren viser en prinsippskisse for hygrograf med hårhygrometer.
Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 9. February 2018 - 15:35