Nedbør fordampning og luftfuktighet

Nedbør

Nedbør, mengden av regn og snø som faller på bakken, måles i 2 meters høyde som vannsøyle i millimeter. I tillegg til kontinuerlige automatiske målinger måles også nedbøren manuelt kl 08 på hverdager med standard meteorologisk nedbørsmåler.
Manual: bruksanvisning_t-200b_norsk_003.pdf

Nedbørmålere med vindskjerming, den automatiske fra Geonor foran og den manuelle bak.

Foto
SK
Nedbørmålere med vindskjerming, den automatiske fra Geonor foran og den manuelle bak.

 

Geonor nedbørsmåler

Foto
SK
Nærbilde av Geonor automatisk nedbørsmåler 

Anskaffet: 2017
Måleprinsipp: Svingende streng / frekvensmåling
Instrumentusikkerhet: ca 0,1 mm
Loggefrekvens: 1/10 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: mm vannsøyle (= liter per kvadratmeter)
Start måleserie: 1874
Manual: Geonor (pdf)

Nedbørstype

For å bestemme nedbørstype brukes i tillegg en nedbørsmåler fra Thies: Laser Precipitation monitor 5.4110.100. Instrumentet brukes også som ja/nei-sensor for nedbør.

Lasermåler Thies

Foto
SK
Lasernedbørsmåler Thies

Måleprinsippp: Distrometer
Anskaffet 2017
Enhet for rådata: Kode for nedbørsmåler
Start måleserie: 2017
Manual:
Lasermåler Thies (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------

Fordampning

Fordampning er den vannmengden som fordamper fra bakken til luften. Instrumentet måler mengden vann som fordamper fra en fri vannflate i et kar nedgravd i bakken. Instrumentet er utviklet og bygget ved NMBU og måler vannhøyden i karet med flottør / svingende streng. Ved nedbør, korrigeres vannstandsendringen i karet automatisk for den målte nedbøren. I tørkeperioder etterfylles karet. Fordampningsmålinger foretas ikke i vinterhalvåret, november til mars.

Fordampningsmåler

Foto
SK
 Fordampningskar 

 Instrument for fordampningsmåling: Vannkaret som fordampningen skjer fra ses i forgrunnen. I bakgrunnen ses instrumenthuset der elektronikken for å måle vannstanden i karet befinner seg.

Instrument: Automatisk fordampningsmåler konstruert ved NMBU 
Bygget: 1996
Måleprinsipp: Flottør / svingende streng / frekvensmåling
Instrumentusikkerhet: 0,1 mm
Loggefrekvens: 1/600 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: mm vannsøyle (= liter per kvadratmeter)
Start måleserie: 1995

--------------------------------------------------------------------------------

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet er andelen vanndamp som luften inneholder, i forhold til det maksimale vanndampinnholdet luften kan ha ved den aktuelle lufttemperaturen. 

Relativ fuktighet

Foto
SK
Vaisala fuktighetsmåler

Instrument: Vaisala HMP45D  
Anskaffet: 2004 
Måleprinsipp: xxx
Instrumentusikkerhet: 2 %-poeng
Loggefrekvens: xxx 
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: %
Start måleserie: 1874
Manual: Vaisala HMP45D 

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 17. august 2021 - 10:35