Nedbør fordampning og luftfuktighet

Nedbør

Nedbør Nedbør, mengden av regn og snø som faller på bakken, måles i 2 meters høyde som vannsøyle i millimeter. I tillegg til kontinuerlige automatiske målinger måles også nedbøren manuelt kl 08 på hverdager med standard meteorologisk nedbørsmåler.
Manual: bruksanvisning_t-200b_norsk_003.pdf

Foto
SK
Nedbørmålere med vindskjerming, den automatiske fra Geonor foran og den manuelle bak.

 

Foto
SK
Nærbilde av Geonor automatisk nedbørsmåler 

Anskaffet: 2017
Måleprinsipp: Svingende streng / frekvensmåling
Instrumentusikkerhet: ca 0,1 mm
Loggefrekvens: 1/10 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: mm vannsøyle (= liter per kvadratmeter)
Start måleserie: 1874
Manual: Geonor (pdf)

Nedbørstype

For å bestemme nedbørstype brukes i tillegg en nedbørsmåler fra Thies: Laser Precipitation monitor 5.4110.100. Instrumentet brukes også som ja/nei-sensor for nedbør.

Foto
SK
Lasernedbørsmåler Thies

Måleprinsippp: Distrometer
Anskaffet 2017
Enhet for rådata: Kode for nedbørsmåler
Start måleserie: 2017
Manual:
Lasermåler Thies (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------

Fordampning

Fordampning er den vannmengden som fordamper fra bakken til luften. Instrumentet måler mengden vann som fordamper fra en fri vannflate i et kar nedgravd i bakken. Instrumentet er utviklet og bygget ved NMBU og måler vannhøyden i karet med flottør / svingende streng. Ved nedbør, korrigeres vannstandsendringen i karet automatisk for den målte nedbøren. I tørkeperioder etterfylles karet. Fordampningsmålinger foretas ikke i vinterhalvåret, november til mars.

Foto
SK
 Fordampningskar 

 Instrument for fordampningsmåling: Vannkaret som fordampningen skjer fra ses i forgrunnen. I bakgrunnen ses instrumenthuset der elektronikken for å måle vannstanden i karet befinner seg.

Instrument: Automatisk fordampningsmåler konstruert ved NMBU 
Bygget: 1996
Måleprinsipp: Flottør / svingende streng / frekvensmåling
Instrumentusikkerhet: 0,1 mm
Loggefrekvens: 1/600 Hz
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: mm vannsøyle (= liter per kvadratmeter)
Start måleserie: 1995

--------------------------------------------------------------------------------

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet er andelen vanndamp som luften inneholder, i forhold til det maksimale vanndampinnholdet luften kan ha ved den aktuelle lufttemperaturen. 

Foto
SK
Vaisala fuktighetsmåler

Instrument: Vaisala HMP45D  
Anskaffet: 2004 
Måleprinsipp: xxx
Instrumentusikkerhet: 2 %-poeng
Loggefrekvens: xxx 
Midlingstid rådata: 600 s
Enhet for rådata: %
Start måleserie: 1874
Manual: Vaisala HMP45D 

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 21. november 2019 - 14:47