Pågående feltforsøk

BIOKLIM brukes også til feltforsøk innen andre områder enn vær- og klimaobservasjoner.

Pågående feltforsøk

Forsøk Bioforsk, Fusarium graminaerum modellvalidering

Forsk Fusarium graminaerum
Forsk Fusarium graminaerum Foto: Vinh Hong Le
Fusarium graminaerum1
Fusarium graminaerum1 Foto: Vinh Hong Le

I dette forsøket arbeider forskere fra Bioforsk med å kartlegge hvordan den plantepatogene soppen Fusarium graminearum vokser og utvikler seg under norske klimaforhold.  F. graminearum kan forårsake sjukdom i korn (aksfusariose). Denne soppen kan også produsere soppgifter (mykotoksiner), og i enkelte tilfeller kan dette medføre at kornet ikke kan benyttes verken til mat eller for. I de senere årene har forskerne på Bioforsk registrert økende forekomster av F. graminearum i norskdyrket korn. Dersom en kan forutsi risikoen for utvikling av soppsmitte, kan dette brukes til å varsle korndyrkere om det er behov for å sprøyte kornet med fungicider slik at risikoen for utvikling av aksfusariose kan reduseres.  Forskere fra Italia og Frankrike har samarbeidet om å utvikle en matematisk modell som kan beregne hvordan temperatur og luftfuktighet/nedbør påvirker vekst og utvikling av F. graminearum. I forsøket ved Ås klimastasjon har Bioforsk lagt ut planterester der de skal registrere utvikling av denne soppen gjennom hele sommeren. Dataene som samles inn vil benyttes til å validere den matematiske modellen. Dette er et samarbeidsprosjekt der flere europeiske land deltar (Norge, England, Sverige, Frankrike, Italia, Sveits).  For å utvikle gode varslingsmodeller, ønsker Bioforsk også å kartlegge hvilke dyrkingsforhold som påvirker utvikling av aksfusariose i den enkelte kornåker. Korndyrkere oppfordres til å registrere dyrkingsdata på www.korndata.no

Betydningen hygroskopiske egenskaper til tre har på inneklima

Massivtrekonstruksjoner
Massivtrekonstruksjoner Foto: Signe Kroken
Mssivtre moduler


Treteknisk Institutt v/ Kristine Nore har tatt initiativ til forskning rundt den betydningen hygroskopiske egenskaper til tre har på inneklima, inkludert temperaturutjevning. Disse to massivtre-modulene som nå står på feltet tidligere blitt benyttet i forskning på lyd og vibrasjoner til massivtrekonstruksjoner, relevant til de nye studentboligene som nå snart kommer på campus. Kristine Nore så mulighetene til fortsatt bruk av disse i forskningen, og planen er å kle og isolere den ene modulen på innsiden, og den andre på utsiden, og så sammenligne under reelle klimabelastninger. Hun og professor Tormod Aurlien har over lengre tid også diskutert betydningen av vind og utilsiktet ventilasjon på disse fenomenene, og forskningen rundt doktor-arbeidet til Dimitrios Kraniotis rundt vindbelastning professor Thomas Thiis sitt fagfelt, og luftlekkasjer som er Tormod Aurliens fagfelt er dermed knyttet opp mot prosjektene på feltet.

Published 21. august 2012 - 9:00 - Updated 29. desember 2017 - 12:21