Observasjonsoversikt

Lengden på de respektive tidsseriene vises i høyre kolonne som årstall for oppstart av observasjonene. Et par viktige avsluttede tidsserier er også tatt med. Flere av disse tidsseriene er blant de lengste i Norge, og har dermed stor verdi i klimaforskning.

I tillegg måles og registreres en rekke andre parametre over avgrensede tidsperioder. For tiden registreres for eksempel profilmålinger av temperaturluftfuktighet og vindhastighet som en flerårig tidsserie, og i sommermånedene gjøres målinger av energiomsetningen mellom bakke og atmosfære med avansert mobilt utstyr. Dessuten gjøres det målinger med instrumenter som er knyttet til prosjekter fra institusjoner utenfor NMBU som gjennomfører egne forsøk på FAGKLIM.

 

Parameter målt

Instrument

Start tidsserie

Temperatur

PT100

1874

Minimumstemperatur

PT100

1874

Maksimumstemperatur

PT100

1874

Relativ fuktighet

Hårhygometer

1874

Nedbør

manuelt/IMT

1874

Soltimer

 

1897- 1982

Global stråling

Eppley Precision Pyranometer

1950

Diffus stråling

Eppley Precision Pyranometer

1966

Reflektert stråling

Eppley Precision Pyranometer

1966
1983

Strålingsbalanse

Radiation Energy Balance System / Pyranometer

1960

PAR fotosyntetisk aktiv stråling

LI-COR Quantum sensor

1977

Stråling RG8 IR (695-2800nm)

Eppley Precision Pyranometer

1977

Stråling RG2 (630-2800nm)

Eppley Precision Pyranometer

1977

Stråling GG14 (495-2800nm)

Eppley Precision Pyranometer

1977

Stråling UV (295-385nm)

Eppley Ultra-Violet Pyranometer

1977

Min.temp. gressnivå

Mercury thermometer

1969

Bakketemperatur

 

2001

Jordtempereatur, 2 cm

PT100

1960

Jordtempereatur, 5 cm

PT100

1960

Jordtempereatur, 10 cm

PT100

1960

Jordtempereatur, 20 cm

PT100

1960

Jordtempereatur, 25 cm

 

1896- 1960

Jordtempereatur, 50 cm

PT100

1898

Jordtempereatur, 100 cm

PT100

1898

Jordvarmefluks

EKO/CN-81H

1983

Fordampning

Svingende streng /IMT

1960

Snø

Manuelt

1874

Snødager

Manuelt

1874

Vindhastighet

Windmaster Ultrasonic Anemometer

1882

Maks. vindhastighet

Windmaster Ultrasonic Anemometer

1882

Min. vindhastighet

Windmaster Ultrasonic Anemometer

1882

Vindretning

Windmaster Ultrasonic Anemometer

1874

Lufttrykk

Vaisala/Digital Barometers PTA200

1885

 

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 10. mai 2021 - 13:48