Forskning og databrukere

  • Energi- og miljøfysikk
    Foto
    Bellona

Observasjonene som gjøres ved BIOKLIM og data fra databasen brukes av forskere og hovedfagsstudenter fra samtlige NMBU-institutter og av andre forskningsinstitusjoner i Ås. Forskere fra institusjoner utenfor Ås henvender seg regelmessig for å få data fra BIOKLIM til bruk i sine studier.

Forskning

Hovedoppgaven for BIOKLIM er å levere meteorologiske og mikroklimatiske data av høy kvalitet til forskningsmiljøene på Ås. I tillegg pågår det tidsavgrensede prosjekter knyttet til vekstforsøk inne på selve stasjonsområdet og til forbedring og utvikling av nye instrumenter og målemetoder. For tiden pågår fem slike prosjekter, fire fra Fakultet for  teknologirealfag og  - Realtek og ett fra Bioforsk. I tillegg betjener BIOKLIM instrumentene som Bioforsk benytter til varslingstjenestene de yter for norsk landbruk: http://lmt.nibio.no/.

En liste over vitenskapelige publikasjoner fra Realtek knyttet til BIOKLIM finnes her.

Forskere som ønsker data fra BIOKLIM-databasen eller som ønsker å gjennomføre forskningsprosjekter på feltstasjonen kan henvende seg til Arne Auen Grimenes, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU.

Ekstern databruk
Forskningsmiljø utenfor NMBU henvender seg jevnlig for å få tilsendt data fra BIOKLIM. Også aviser og andre lokale media etterspør jevnlig meteorologiske måleresultater. Blant henvendelsene fra institusjoner utenfor NMBU/Ås finner vi i siste års journal en lett blandet gruppe mottakere:
- Norsk institutt for vannforskning, NIVA 
- Limnologisk institutt, UiO
- NTNU
- UiO 
- Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)
- Energi 1 Kraft
- Follo Landbrukskontor
- Bioforsk Øst Apelsvoll - NIBIO
- NIBIO
- Akershus amtstidende
- Østlandets blad
- Forsøksringen SørØst
- Fylkesmannens landbruksavdeling i Akershus og Oslo
- Meteorologisk institutt, klimaavddelingen
- Ski kommune, teknisk etat
- Ås kommune, teknisk etat
- Ski kommune, vedlikeholdsavdelingen
- Collet kjemi
- IF skadeforsikring
- Ski ungdomsskole
- Det kgl. Norske videskapers selskap
- Fylkesmannen i Østfold, Miljøvern avdelingen
- Universitetsbiblioteket, UiB
- Politi og påtalemyndigheten
- Søndre og Nordre Follo renseanlegg
- Nasjonalbiblioteket
- Glava Energy Center

Spørsmål om data i tekstformat, drift og instrumentering:
overingeniør Signe Kroken
senioringeniør Tom Ringstad
førsteamanuensis Arne Auen Grimenes
førsteamanuensis Mareile Wolff

Published 12. oktober 2004 - 11:00 - Updated 25. august 2020 - 11:53