Forskning

Hovedoppgaven for BIOKLIM er å levere meteorologiske og mikroklimatiske data av høy kvalitet til forskningsmiljøene på Ås. 

En liste over vitenskapelige publikasjoner fra Realtek knyttet til BIOKLIM finnes her.

Forskere som ønsker data fra BIOKLIM-databasen eller som ønsker å gjennomføre forskningsprosjekter på feltstasjonen kan henvende seg til Mareile Wolff, Fakultet for realfag og teknologi, NMBU.

Ekstern databruk
Forskningsmiljø utenfor NMBU henvender seg jevnlig for å få tilsendt data fra BIOKLIM. Også aviser og andre lokale media etterspør jevnlig meteorologiske måleresultater. Blant henvendelsene fra institusjoner utenfor NMBU/Ås finner vi i siste års journal en lett blandet gruppe mottakere: 

 • Norsk institutt for vannforskning, NIVA 
 •  Limnologisk institutt, UiO
 • NTNU
 • UiO 
 • Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)
 • Energi 1 Kraft
 • Follo Landbrukskontor
 • Bioforsk Øst Apelsvoll - NIBIO
 • NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
 • Akershus amtstidende
 • Østlandets blad
 • Forsøksringen SørØst
 •  Fylkesmannens landbruksavdeling i Akershus og Oslo
 •  Meteorologisk institutt, klimaavddelingen
 • Ski kommune, teknisk etat
 • Ås kommune, teknisk etat
 • Ski kommune, vedlikeholdsavdelingen
 • Collet kjemi
 • IF skadeforsikring
 • Ski ungdomsskole
 • Det kgl. Norske videskapers selskap
 • Fylkesmannen i Østfold, Miljøvern avdelingen
 • Universitetsbiblioteket, UiB
 • Politi og påtalemyndigheten
 • Søndre og Nordre Follo renseanlegg
 • Nasjonalbiblioteket
 • Glava Energy Center

 

Published 12. oktober 2004 - 11:00 - Updated 15. januar 2022 - 13:15