Laboratorier

For generelle spørsmål om forskningsutstyr, laboratorier og verkstedstjenester kontakt leder for tekniske fellestjenester ved REALTEK: Arnstein Moe.

Verkstedstjenester:
Ved hovedverkstedet undervises det i verkstedteknikk og det ytes bistand til masteroppgaver. Kontakt Øyvind Hansen

Elektronikktilpasninger, måle- og loggeapplikasjoner til forskningsutstyr. Kontakt Marko Jakovljevic .

 

Laboratorier:

 

Vannkvalitet
Laboratorium for vannkvalitet.
Kontakt Lena Oksdøl Foseid.

VA - Rensing
Laboratorium for testing av renseløsninger for kloakk og avløpsvann.
Kontakt Arve Heistad.

Energi
Energilaboratoriet består av flere mindre laboratorier hvor det undervises i og forskes på fornybar energi. Her tilbys også omvisning og laboratorieøvelser for skoleklasser.

 

Sensorer
REALTEK har RGB-, IR- og hyperspektrale kameraer, FTIR-mikroskop, droner og bildebehandlingssoftware.

Geomatikk
GPS utstyr og konvensjonelt landmålingssutstyr. Gravimeter.

 

Meteorologiske data for Ås - BIOKLIM (tidligere FAGKLIM)

NMBU har egen værstasjon med måleserier tilbake til 1859. Her kan du også se vær- og strålingsdata fra NMBU i sanntid.

Published 1. september 2014 - 9:26 - Updated 11. januar 2022 - 17:25