Meny
Realfag og teknologi
Laboratorier

Forskningsinfrastruktur, laboratorier og verkstedstjenester

  • Anne Willumsen i labforsøk på VA-teknisk forsøkslaboratorium ved NMBU.
    Foto
    Gisle Bjørneby, NMBU

 

Tilgang på instrumenter, laboratorier og verksteder muliggjør store deler av forskningen og undervisningen ved REALTEK. Her er en oversikt over noen av laboratoriene og verkstedene vi har ved REALTEK.

Laboratorier

For generelle spørsmål om forskningsutstyr, laboratorier og verkstedstjenester kontakt laboratorieansvarlig ved REALTEK: Andreas Flø.

Verkstedstjenester:
Ved hovedverkstedet undervises det i verkstedteknikk og det ytes bistand til masteroppgaver. Kontakt Gunnar Torp

Elektronikktilpasninger, måle- og loggeapplikasjoner til forskningsutstyr utføres av Tom Ringstad.

 

Laboratorier:

Betong
Laboratorium for støping og testing av betong.
Kontakt Einar Nathan.

Vannkvalitet
Laboratorium for studentøvelser med vannkvalitet.
Kontakt Sven Andreas Högfeldt.

VA - Rensing
Laboratorium for testing av renseløsninger for kloakk og avløpsvann.
Kontakt Arve Heistad.

Energi
Energilaboratoriet består av flere mindre laboratorier hvor det undervises i og forskes på fornybar energi. Her tilbys også omvisning og laboratorieøvelser for skoleklasser.

Sensorer
REALTEK har RGB-, IR- og hyperspektrale kameraer, FTIR-mikroskop, droner og bildebehandlingssoftware.

Geomatikk
GPS utstyr og konvensjonelt landmålingssutstyr. Gravimeter.

 

Meteorologiske data for Ås - BIOKLIM (tidligere FAGKLIM)

NMBU har egen værstasjon med måleserier tilbake til 1859. Her kan du også se vær- og strålingsdata fra NMBU i sanntid.

Published 1. september 2014 - 9:26 - Updated 11. august 2019 - 21:27