Vi forsker på ...

 • Eik idéverksted
  Foto
  NMBU

Vi forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Temaene ligger innen prosessindustrien, inkludert robotisering og automatisering, geomatikk, inkludert satellitt og bakkebaserte sensorer, miljøteknologi for moderne samfunnsinfrastruktur og fornybar energi. Vi forsker også innen matematikk og pedagogikk for utdanning.

Vi forsker på

Forskningsområder:

 • Ingeniørvitenskap for miljøvennlig fremtid
 • Sikker, ren og effektiv energiforsyning
 • Verdiskapning for bioressurser
 • Miljøovervåkning og modellering av teknologiske og biologiske systemer
 • Klimaendringer: Årsaker, konsekvenser og tilpasning
 • Forskning for utdanning for bærekraftig utvikling

REALTEK har ti aktive forskergrupper som samarbeider i flere prosjekter. I tillegg er flere av våre forskere engasjert i egne små og store prosjekter.

Finn en forskergruppe

Forskning ved Læring og lærerutdanning (SLL)

Published 24. juni 2015 - 11:08 - Updated 17. august 2018 - 14:24