Prosjekter

Prosjekter vi koordinerer: 

SHAPE - Robotisert innhøstingssystem for jordbær
SHAPE-prosjektet har som mål å utvikle en autonom jordbærplukker.
Prosjektperiode: 1. juni 2020 til 31. desember 2023


RoBUTCHER - A Robust, Flexible and Scalable Robotics Platform
Det EU-finansierte RoBUTCHER-prosjektet vil utvikle en autonom robotcelle (Meat Factory Cell) til bruk i slakterier.
Prosjektperiode: 1. januar 2020 til 31. desember 2022


Vision-based control with applications to robotic systems
Dette samarbeidsprosjektet mellom NMBU og PUC-Rio har som hovedmål å utvikle et helt nytt emne i maskinsyn for robotstyring.
Prosjektperiode: 1. januar 2017 til 31. desember 2022

Prosjekter vi deltar i:

 • SFI - Digital Food Quality (Forskningssenter, 2020-2028)
  DigiFoods skal utvikle smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja.
 • Robofarmer (2022-2025)
  Prosjektet skal utvikle kunnskap og metoder i skjæringspunktet mellom 3D-sensorer, dyplæring, robotstyring og sikkerhet.
 • Erasmus+ AGreen'Smart (2021-2023)
  Et samarbeid mellom sju europeiske universiteter der målet er å lære opp neste generasjon til å takle klimaendringer.
 • GentleMAN (2019-2023)
  GentleMAN vil utstyre roboter med avansert håndteringsevne på nivå med menneskelig bevegelse og finmotorikk.
 • vPheno (2017-2022)
  Dette prosjektet utvikler og tester ut ny teknologi for å øke presisjonen i utvelgelsen av nye plantesorter.
 • FeedCarrier (2019-2022)
  FeedCarrier-prosjektet skal utvikle en bakkegående, autonom utfôringsrobot.
Published 7. February 2019 - 12:58 - Updated 4. juli 2022 - 9:15