Forskning
Future Farm

Future Farm - Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm er et forskningsprosjekt hvor sentrale aktører i norsk landbruk samarbeider om å hjelpe bønder å oppnå en mer miljøvennlig og effektiv matproduksjon.

Future Farm - Morgendagens digitale løsninger for bonden

Prosjektet benytter moderne teknologi i kombinasjon med data fra ulike kilder for å skape ny innsikt. Formålet er å gi bonden støtte til å ta beslutninger som kan bidra til å effektivisere driften og redusere klimagassutslippene på gården.

Datainnsamling og analyse

Ved NMBU er det forskere fra miljøene innenfor robotikk og datavitenskap som deltar i FutureFarm-prosjektet. Forskerne ved NMBU jobber i dette prosjektet med å utvikle metoder for innsamling, lagring og analyse av data fra relevante kilder.

Prosjektet samler informasjon om blant annet avlingsmengde, fôrkvalitet og tidsbruk på traktoren, og henter inn data om dyrking, gjødsling, vær og jordsmonn. Når dataene analyseres, kan de etter hvert brukes til å gi anbefalinger om optimalt høstetidspunkt for gras som skal brukes til fôr.

Future Farm samarbeider også med utvalgte melkebønder som bidrar med data inn i prosjektet. På seks pilotgårder er det plassert ut sensorer som automatisk samler inn data fra forskjellige arbeidsoperasjoner på gården. Ved å undersøke hvordan ulike operasjoner påvirker hverandre, vil prosjektet identifisere hvor i produksjonen det kan være mulig å redusere utslipp av klimagasser.


Prosjektteamet ved NMBU

Published 29. januar 2020 - 12:10 - Updated 14. February 2020 - 11:25