Disputaser

2022

2021

2020

2019

2018

2015

Relatert innhold
Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Stipendiat ved NMBU, Yuanyue Ge, har utviklet metoder for maskinlæring som skal hjelpe innhøstingsroboter med å finne og vurdere hvilke jordbær som er klare for å plukkes.

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Marianne Bakkens doktorarbeid viser at det er mulig å bruke selvgående roboter tilpasset de store variasjonene i landbruket, og kan bidra til å utvide bruken av landbruksroboter til nye områder. 

Row Following Agricultural Robots

Row Following Agricultural Robots

The doctoral thesis of Vignesh Raja presents row following approaches for agricultural robots working in various agricultural environments. The findings of this thesis's work would help in accelerating automation in agricultural fields

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

The PhD work of Tuan Dung Le, “Fusion of a minimalistic set of sensors for mapping and localization of autonomous agricultural robotics systems”, focuses on multimodal sensor fusion for autonomous agricultural robots. Specifically, it deals with using a variety of sensors such as optical cameras, RGB-D cameras, LiDARs, and inertial sensors for mapping and localization in GNSS-denied environments. 

Robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting

Robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting

Ya Xiong sin doktorgradsavhandling tar sikte på å bidra med kunnskap om automatisering og robotisering av applikasjoner innen livsvitenskap. Avhandlingen er todelt, og tar for seg design, utvikling, styring og integrering av robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting.

Thorvald - feltroboter for jordbruket

Thorvald - feltroboter for jordbruket

Lars Grimstads doktorgradsarbeid tar for seg modulære feltroboter for jordbruket. Det viktigste resultatet som er kommet ut av arbeidet er det modulære Thorvald-systemet.

Modellering og regulering av roboter

Modellering og regulering av roboter

Studier av roboter med komplekse kinematiske strukturer har bidratt til utvikling av nye metoder for å styre avanserte robotsystemer.

Published 10. desember 2020 - 18:41 - Updated 15. juni 2022 - 11:32