Forskergrupper

Forskergrupper ved REALTEK

Seksjon

Beregningsorientert biologi

Anvendte matematiske fag

Realfag

Beregningsorientert nevrovitenskap

Anvendte matematiske fag

Realfag

Biospectroscopy and Data modeling

Realfag

Maskin, prosess og produktutvikling

Reaction Engineering and Catalysis (REC)

Realfag

Bærekraftig innfrastruktur

Bygg og miljøteknologi

Vann og miljøteknikk

Bygg og miljøteknologi

Miljøorientert geomatikk - geofag

Geomatikk

Miljøorientert geomatikk - geografisk informasjonsvitenskap

Geomatikk

Design, produktutvikling og nyskaping

Maskin, prosess og produktutvikling

Robotikk

Maskin, prosess og produktutvikling

Bildeanalyse

Realfag

Fornybar energi

Realfag

Kunnskap, undervisning og læring (KUL)

Seksjon for læring og lærerutdanning

 

Published 30. juni 2015 - 13:27 - Updated 28. April 2020 - 14:27