Forskergrupper

Forskergrupper ved REALTEK

Institutter

Water Harmony Bygg- og miljøteknologi
Digitale elektriske kraftsystemer Fysikk og datavitenskap
Saltsmelteknologi  Fysikk
Utdanning for bærekraftig utvikling i praksis Lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Multivariat Dataanalyse og Maskinlæring Samarbeid mellom
flere institutter

Beregningsorientert biologi

Fysikk

Beregningsorientert nevrovitenskap

Fysikk

Biospectroscopy and Data Modeling

Fysikk

Maskinteknikk- og teknologiledelse

Reaction Engineering and Catalysis (REC)

Fysikk

Bærekraftig infrastruktur

Bygg- og miljøteknologi

Vann og miljøteknikk

Bygg- og miljøteknologi

Materialteori

Maskinteknikk- og teknologiledelse

Miljøorientert geomatikk - geofag

Geomatikk

Miljøorientert geomatikk - geografisk informasjonsvitenskap

Geomatikk

Design, produktutvikling og nyskaping

Maskinteknikk- og teknologiledelse

Robotikk

Maskinteknikk- og teknologiledelse

Bildeanalyse

Fysikk

Fornybar energi

Fysikk

Kunnskap, undervisning og læring (KUL)

Lærerutdanning og utdanningsvitenskap

 

Published 30. juni 2015 - 13:27 - Updated 11. juni 2021 - 15:43