Doktorgradsutdanning

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi kvalifiserer for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor alle fagområder ved REALTEK hvor det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Fakultetet har vanligvis rundt 65-70 aktive doktorgradsstudenter, og hvert år forsvarer 10-15 kandidater sine doktoravhandlinger ved REALTEK.

Generell informasjon til doktorgradsstudenter ved NMBU

Regler og retningslinjer

Tilleggsinformasjon til stipendiater og veiledere ved REALTEK

- Oversikt over frister og ansvarsfordeling

Published 26. juni 2015 - 12:44 - Updated 29. november 2021 - 15:47