Doktorgradsutdanning

 • Doktorgradsstipendiaten Heidi S. Nygård har forsket på hvordan biomasse kan konverteres til bio-olje ved hjelp av saltsmeltepyrolyse.
  Foto
  NMBU

Fakultet for realfag og teknologi, REALTEK, har en bred faglig portefølje innenfor realfag og teknologi.

Doktorgradsutdanning

Vi tilbyr doktorgradsutdanning innen:

 • Realfag
  • Fysikk
  • Anvendt informatikk
  • Anvendt matematikk
 • Teknologi
  • Konstruksjon, byggeteknikk og arkitektur
  • Maskin- og prosessteknologi
  • Vann- og miljøteknologi
  • Geomatikk
 • Utdanningsvitenskap
  • Realfagsdidaktikk
  • Pedagogikk

Phd-programmet i realfag og teknologi.

Informasjon om doktorgradsutdanning ved NMBU.

Published 26. juni 2015 - 12:44 - Updated 17. august 2018 - 14:23