Forskningsgrupper
Vann og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk

Hovedmålet for forskergruppen er å frambringe ny kunnskap og formidle innsikt innen fagområdet vann og vannbehandling.

Gruppen forsker i grensesnittet mellom fagene vann, miljø, teknologi, medisin, biologi og samfunnsfag.

Vann- og miljøteknikk

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og en god og sikker vannkvalitet er en forutsetning for liv og for å opprettholde vår høye levestandard. 

Sammen med resten av de ansatte ved NMBU har forskergruppen påtatt seg et spesielt ansvar for forskning og undervisning som kan møte de store globale spørsmålene knyttet til miljø, bærekraftig utvikling, bedre folkehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon og ressursforvaltning.

Forskergruppen har som formål å være et innovativt og konkurransedyktig kunnskapssentrum for ingeniørvitenskap innen følgende fire satsingsområder:

Ansatte:

Harsha C. Ratnaweera, Professor

Arve Heistad, Førsteamanuensis

Jon Arne Engan, Amanuensis

Oddvar Lindholm, Professor

Hans Jørgen Overgaard, Prosjektleder

Razak Seidu, Postdoktor

For mer informasjon, se hjemmesiden

Published 15. september 2014 - 16:22 - Updated 30. oktober 2017 - 9:35