Forskning

Forskning ved fakultet for realfag og teknologi

Automatisering av prøvetaking TF5

Forskning ved REALTEK

Vi forsker innenfor disse fagområdene:

  • Datavitenskap
  • Geomatikk
  • Maskinteknikk og teknologiledelse
  • Matematikk
  • Fysikk
  • Bygg- og miljøteknologi
  • Lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Forskningsprosjektene ved fakultetet består av både grunnforskning og samarbeid med bedrifter. De er både av nasjonal og internasjonal karakter. Mange av forskningsaktivitetene våre foregår i samarbeid med andre fakulteter ved NMBU og på tvers av instituttgrenser.

 

 

Følg oss på sosiale medier