Meny

IMT-biblioteket

Biblioteket på IMT ligger i  Sørhellinga-bygget.

Bibliotek

BiblioteketIMT
BiblioteketIMT Photo: Signe Kroken

Biblioteket i  Sørhellinga-bygget (UBMB/SH) inneholder samlinger fra 3 institutt, Naturforvaltning/INA, Matematiske realfag og teknologi /IMT og Plante og miljø/IPM- jord og tårn.Biblioteket ble åpnet i 2008 og er lokalisert i underetasjen - til høyre ved inngangen. 
Lokalene er lyse og trivelige, foruten stor skranke som er arbeidsplass for personalet, er det også innredet med flere sittegrupper og små  grupperom. Biblioteket har mange hyllemeter med bøker og tidsskrift og alle bøker er registrert i Bibsys-basen. Biblioteket registrerer utlån / innlån elektronisk via studentkort eller ansattkort og låner kan også registere sine lån via PC på skranken.  Ute i biblioteklokalet står  flere PC- søkestasjoner tilgjengelig for brukerne.Beholdningen av eldre bøker samt tidligere årganger av tidsskrift og annet materiale fra  instituttene er plassert, med lett adkomst, i magasinrom i kjelleretasjen. Biblioteket fungerer som ekspedisjon  og varemottak for INA.

Kontakt tlf.: 5032 / 5408  Epost: bibsh@umb.no  
Åpningstider: Mand. - fred.: 0800-1545, (sommertid 15/5 til 15/9, 0800-1500)
Adresse: Høgskoleveien 12, Sørhellinga, SUetasje
Oversiktskart: Sørhellinga nr. 55  

Published 8. April 2014 - 14:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:45