Arkiv - SF

Anders Ringstad: varierte arbeidsoppgaver og mye reisevirksomhet

Anders Ringstad: varierte arbeidsoppgaver og mye reisevirksomhet

Anders Ringstad har en mastergrad i skogfag. Som konsulent i NORSKOG jobber han med frivillig vern, eiendomsforvaltning, skogbruksplanlegging og miljøregisreringer. Han trives godt med mange forskjellige arbeidsoppgaver og lærer noe nytt hver dag. 

Skogfag: Fikk eksklusive jobbtilbud

Skogfagsstudentene ved NMBU smiler bredt - de utdanner seg til en bransje som roper etter folk. I 2016 hadde så mange som 8 av 10 jobb før de var ferdige med mastergraden.   

Gunvor: Kontaktpunkt for skogeiere

Gunvor: Kontaktpunkt for skogeiere

Gunvor Grimeland Koller har en mastergrad i skogfag og jobber nå som skogbruksleder i Viken Skog. Der har hun en variert arbeidshverdag, med mange utfordringer og arbeid både inne og ute.  

Martin Bråthen: Prosjektleder på skogkultur og skogsbilvei

Martin Bråthen har en mastergrad i skogfag fra NMBU. Nå jobber han som prosjektleder i Viken Skog SA hvor han er prosjektleder skogkultur og vei i Akershus. 

Halldis Linde Lie: Viltforvaltning og skogbruk

Halldis Linde Lie: Viltforvaltning og skogbruk

Halldis Linde Lie har en mastergrad i skogfag fra NMBU. Nå jobber hun som rådgiver på landbrukskontoret i Ringerike og Hole kommuner hvor hun administrerer storviltjakta og jobber med skogfond og skogkulturtiltak. 

Ida Aarø: Jobber med frivillig vern

Ida Aarø: Jobber med frivillig vern

Ida Aarø har en mastergrad i skogfag, og jobber nå som rådgiver hos Norges Skogeierforbund. Hun koordinerer arbeidet rundt frivillig vern, og jobber på prosjekter tilknyttet skog og klima og skogbehandling. 

Elisabeth Schmidt: Setter nasjonal skogpolitikk ut i praksis

Elisabeth Schmidt: Setter nasjonal skogpolitikk ut i praksis

Elisabeth Schmidt har en mastergrad i skogfag, og jobber nå hos Fylkesmannen i Rogaland. Utdanningen har gitt henne kombinasjonen av en biologisk og praktisk forståelse, og hun har stor nytte av bakgrunnen i jobben sin. 

John-Anders Strande: Allmennutdannet fra Ås

John-Anders Strande: Allmennutdannet fra Ås

John-Anders Strande er daglig leder i Norsk Juletre og får god bruk for sin varierte bakgrunn i sin arbeidshverdag.

Linn Viken Bøe: Med interesse for naturvitenskap og skog

Linn Viken Bøe: Med interesse for naturvitenskap og skog

Linn Viken Bøe har alltid vært fascinert av naturvitenskap og naturforvaltning. Med en spesiell interesse for skog ble studier i skogfag et naturlig valg. Det viste seg å være et lurt valg, både faglig, yrkesmessig og økonomisk.

Ole Stabekk: fra samfunnsøkonomi til skogfag

Ole Stabekk har en mastergraden i skogfag. Nå jobber han som fylkesskogmester hos fylkesmannen i Vest-Agder hvor han sørger for gjennomføring av den aktuelle skogpolitikk, samt rådgir innen skogbruk.