Henriette Bøe Kildahl: Nasjonalparkforvalter i Trysil

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som nasjonalparkforvalter for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat som ligger i Trysil kommune. Som nasjonalparkforvalter er jeg ansatt av fylkesmannen i Hedmark, men underlagt et lokalt nasjonalparkstyre som skal sørge for at verneverdiene blir helhetlig forvalta på tvers av administrative grenser og innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskrifta. Arbeidsoppgavene mine går ut på å være sekretær for styret, oppfølging/utarbeiding av forvaltningsplaner, iverksette nødvendig merking/skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell, oppfølging av verneformål og verneforskrifter. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet har også sin egen hjemmeside som stadig må vedlikeholdes.

Ellers er det viktig i min jobb å ha god kontakt med grunneiere og lokale personer, Trysil kommune, fylkesmannen i Hedmark, Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet. Jobben min er veldig variert og fleksibel, og jeg må tilpasse arbeidet jeg gjør etter årstiden. Det er viktig å bruke en del tid ute i felt både vår, sommer og høst for å bli kjent i verneområdene, og for å få et helhetlig bilde ved eventuelle saker og tiltak som står på agendaen. Ellers blir det også en del kontorarbeid, men det er jo fint å kunne ha den muligheten når det er dårlig vær :-)

Henriette Bøe Kildahl studerte Naturforvaltning ved NMBU. Hun jobber nå som nasjonalparkforvalter i Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat.

Foto
Privat
Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg har i lang tid hatt stor interesse for jakt, fiske og friluftsliv, og jeg var bestemt på å studere noe jeg var interessert i. Gjennom studiehåndboka fant jeg ut at naturforvaltningsstudiet kunne være noe for meg. Det at det ble Ås var litt tilfeldig, men jeg fant fort ut at det var det riktige valget på grunn av det gode studentmiljøet og flinke forelesere.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
For det første hadde jeg ikke fått den jobben jeg har i dag uten min utdannelse i fra NMBU. Utdanningen min har gitt meg en solid og bred plattform jeg har kunnet bygge videre på i arbeidslivet. Jeg benytter til daglig min juss- og forvaltningskunnskap fra Ås og jeg drar stor nytte av det når jeg driver med saksbehandling.

Råd til kommende studenter?
Mitt viktigste råd er å skaffe seg en noenlunde relevant sommerjobb eller deltidsjobb under studiene. Dette vil trolig gi deg gode kontakter og relevant jobberfaring, noe som ser veldig bra ut på CV`en. Når tiden for å søke jobb nærmer seg, så råder jeg deg til å ikke være for kresen, men ta den man får i starten. All erfaring er god erfaring!

Published 22. januar 2015 - 15:43 - Updated 29. juni 2017 - 14:24