Naturforvaltning
Arkiv - NF

Carl Henrik Jensen: Saksbehandler i Hvaler kommune

Carl Henrik Jensen (25) har en mastergrad i naturforvaltning. Nå jobber han som saksbehandler i Hvaler Kommune.

Carl Henrik Jensen: Saksbehandler i Hvaler kommune

Kan du fortelle litt om jobben din?
- Jeg er ansatt som saksbehandler i byggesaksavdelingen i Hvaler kommune. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven opptar det meste av arbeidstiden. I en liten kommune med f ansatte m man likevel tr til der man kan. Jeg har derfor også vært med på å skrive høringsuttalelser til foreslåtte naturvernområder og hjulpet til på landbruksavdelingen med gjennomføring av det NIJOS-styrte prosjektet Gårdskart på internett.

Byggesaksavdelingens hovedoppgaver er knyttet til arealplanlegging, forvaltning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, friluftsloven m.fl., hvor fokus på miljø, strandsonesprsmål og byggeskikk er fremtredende. Kommunen er inne i en periode med sterk utvikling og utbygging, med stor aktivitet og produksjon i avdelingen. Det arbeides også for tiden med etablere Ytre Hvaler nasjonalpark, som vil dekke store deler av kommunens sjøområder i syd, samt en del landareal. Vernemotivene har vært både det marine miljøet, landskapsmessige forhold og plante- og dyrelivet for øvrig. Sentralt har også vært omrdets store betydning for friluftslivet.

Kommunen består av rundt 830 øyer, holmer og skjær og har dermed en omfattende strandsone. Det er kun 3700 fastboende, men på sommeren kan man multiplisere antallet mennesker med ca. 10. Det er veldig mange hytter på Hvaler (ca. 4700) og disse representerer derfor en vesentlig del av byggesaksbehandlingen. Hvaler har siden 70-tallet hatt forbud mot nye hytter, men er fortsatt en av landets største hyttekommuner.
Strandsonen er preget av store interessekonflikter og er et veldig spennende arbeidsområde. Dette er både pedagogisk og juridisk utfordrende.

Det foregr også noe ulovlig aktivitet i strandsonen. Dette er tunge arbeidsoppgaver, da det ofte medfører store økonomiske konsekvenser for partene og man er derfor villig til prøve alle juridiske sider av saken før den avsluttes.
Ellers har Hvaler en utrolig flott skjærgård som innbyr til mange fine befaringer.

Hvorfor valgte du studere på Ås?
- Jeg valgte etter ungdomsskolen å gå naturbruk- og naturforvaltningslinje på videregående. Der ble jeg stadig mer interessert i naturforvaltning og valget var derfor noe gitt. Valget sto egentlig mellom Høyskolen i Hedmark og daværende Norges Landbrukshøyskole. Et desentralisert studier i Alta og et høyt faglig nivå var vel det som var tunga på vektskåla for at valget falt på UMB.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
-Føler at jeg har en bred faglig kompetanse som mange kan ha nytte av. Har også vært nyttig å fått reist litt rundt i landet og sett hvordan livet kan arte seg på de forskjellige stedene. Har også et minne for livet med tanke på selve studietiden. Mange venner og opplevelser man sent vil glemme. Det synes å være et spesielt godt samhold blant studentene på Ås.

Har du noen råd til kommende studenter?
- Velg fag slik at du sitter igjen med en samlet pakke høy kompetanse. Det kan være lurt å tidlig tenke ut hva man vil spesialisere seg innen. UMB vil uansett skaffe en bred utgangsplattform, men spesialiseringen må man velge selv.
Sist men ikke minst, engasjer dere i studentsamfunnet og verv ellers. Gir god erfaring for livet som kommer etterpå i tillegg til gode minner. Nyt studietiden.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 21:24