Naturforvaltning
Arkiv - NF

Eivind Hellerslien: Leder for prosjekt Skjærgårdspark

Eivind Hellerslien (28) er prosjektleder for Prosjekt Skjærgårdspark vest for Lindesnes. Han holder til i Farsund Kommune.

Eivind Hellerslien: Leder for prosjekt Skjærgårdspark

Eivind var ferdig med mastergrad i naturforvaltning i mai 2004. Han skrev masteroppgave om elgbeitetaksering i Agder og Telemark. Året etter mastergraden tok han praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU).

Kan du fortelle litt om jobben din?
- Jobben som prosjektleder går ut på å lede arbeidet med opprettelse av skjærgårdspark vest for Lindesnes. Hovedmålet for prosjektet er å bevare kystmiljøet og tilrettelegge for friluftslivet i kommunene Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord.

Det er hittil etablert skjærgårdspark på kysten fra Grenland til Lindesnes. Ved en slik etablering opprettes nye friluftslivsområder ved inngåelse av frivillig avtale mellom grunneiere og Miljøverndepartementet. De områdene som inngår i en skjærgårdspark kan tilrettelegges av staten og kommunene for å bevare og fremme gode muligheter for allment miljøvennlig friluftsliv.

Staten betaler et engangsvederlag pr dekar friluftslivsareal for de rettighetene avtalen inneholder. Grunneier beholder eiendomsretten og kan fortsatt bruke eiendommen innenfor de rammer som følger av avtalen. Som prosjektleder har jeg det daglige ansvaret for arbeidet med prosjektet. Jeg er jeg et bindeledd mellom kommunene og forestår nødvendig kontakt med Fylkesmannen, DN og MD.

Hvorfor valgte du å studere på Ås?
- Med min interesse for natur, jakt og friluftsliv var naturforvalterstudiet med spesialisering på fisk og vilt et naturlig valg. Ryktene om det unike studentmiljøet gjorde også sitt til at Ås som studiested stod høyt på lista.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
- Utdanningen har gitt meg en faglig bred plattform å bygge videre på. I tillegg til det rent faglige har studietiden også gitt meg verdifull samarbeidserfaring, for eksempel ved skriving av mastergradsoppgava. Slikt kommer godt med i arbeidslivet. Sist men ikke minst har studietiden gitt meg et stort kontaktnett, gode venner og et knakende godt koneemne!

Har du noen råd til kommende studenter?
- Ikke la frykten for ikke å få jobb henge over deg. Velg fagene mest med hjertet og litt med hodet. Vær fleksibel i starten av arbeidskarrieren så dukker jobbene opp etter hvert!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 21:04