Asgeir Blixgård: Prosjektmedarbeider ved Halti nasjonalparksenter

Asgeir Blixgrd
Asgeir Blixgrd Photo:


Halti nasjonalparksenter er ett av til sammen 14 nasjonalparksenter som er autorisert i Norge. Sammen med autorisasjonsavtalen følger flere krav og retningslinjer for oppgaver som må utfylles. Asgeir er prosjektmedarbeider hos nasjonalparksenteret.

Kan du foretelle litt om jobben din?
- Jeg er med på turer og arrangement som skjer i regi av Halti nasjonalparksenter. Deler av stillingen min brukes til daglig drift av Reisa elvelag. Da følger jeg opp driftsplaner for Reisaelva og koordinerer fiskekortsalg. Men det meste av tiden min går med til ulike prosjekter.

Et prosjekt vi jobber med nå er ”Med blikk mot fjellet, og gløtt mot havet”. Der skal vi samle en gjeng med friluftsglade ungdommer som vi skal følge med film og foto gjennom tre turer på bre, i kano og på topptur. Produktet skal bli en film som kan presentere Nord-Troms på en god måte. Målet er at flere skal ta naturen i bruk og komme seg ut på tur. Jeg samarbeider også på tvers av landegrenser. Ettersom halve nasjonalparken grenser til Finland og et finsk landskapsvernområde, er Metsahallitus i Finland (Finske statsskog) en naturlig samarbeidspartner for oss.

Det har også blitt litt GIS. På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms har jeg digitalisert vegetasjonskart for Reisa nasjonalpark og omegn, som skal brukes i forvaltningssammenheng. Ellers er jeg ansvarlig for oppdatering av www.nasjonalparksenter.no. Her finner du mer informasjon om det vi driver med til daglig.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
- Etter 3-årig Bachelor utmarksforvaltning på Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, var det naturlig å gå videre på Ås for å få mastergrad. Jeg hadde hørt mye positivt om universitetet via venner og bekjente som har vært og var studenter på Ås.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
- Det mest positive med UMB er at man står veldig fritt til å velge fagkombinasjon etter eget ønske. Det gjør at man kan spisse egen kompetanse i den retningen man vil. Gjennom kurs i landbruk, juss, arealplan, sosiologi, vilt og fisk har jeg fått god faglig bredde. UMB er et kvalitetsstempel som i seg selv er positivt, og i tillegg har kontaktnettverket mitt blitt større.

Råd til kommende studenter?
- Tenkt godt gjennom fagkombinasjonen og spør studieveileder dersom noe er uklart.
Stå på!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 14:39