Naturforvaltning
Arkiv - NF

Mari Bjørhei: Kræsjkurs i livet etter skolen

Mari Bjørhei (28) har en mastergrad i naturforvaltning. Nå er hun avdelingsingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Mari Bjørhei: Kræsjkurs i livet etter skolen

Mari Bjrhei trives med jobben i KLIF.
Mari Bøjrhei trives med jobben i KLIF. Photo: Christoffer Grnstad


Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
I Klif har jeg varierte og utfordrende oppgaver. Fra jeg var nyutdannet og fram til våren 2010 har jeg brukt mesteparten av tiden min til å jobbe med Klimakur 2020, et stort prosjekt som utredet muligheten for å redusere utslipp av klimagasser fra alle sektorer i Norge. Prosjektet var et samarbeid mellom oss i Klif, Statens vegvesen, Oljedirektoratet, SSB og NVE. Vi var mange involverte og prosjektet fikk masse oppmerksomhet både fra presse og andre interessenter. Min rolle var å være ”prosjektslaven”, sammen med prosjektleder forsøkte jeg å holde i alle trådene. Det innebar mye organisering og for min del svært bratte læringskurver. Jeg følte det som et privilegium å få en førstejobb i et så stort og omtalt prosjekt, og jeg følte fra første dag at jobben min var viktig. Jeg fikk praktisere mye av det jeg hadde med meg fra skolen, men jeg fikk også jobbe masse med ting jeg ikke hadde lært noe om. Jobben min føltes som et skikkelig kræsjkurs i ”livet etter skolen”, og det likte jeg godt!

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Jeg valgte naturforvalterstudiet mest fordi jeg har en genuin interesse for natur og miljø. Da jeg var godt i gang som student, satte jeg stor pris på fleksibiliteten, jeg kunne i stor grad skreddersy min egen utdannelse. Jeg har alltid valgt fag og fordypning med hjertet heller enn hodet, og har foreløpig ikke angret på det. Jeg har heller aldri angret på at jeg valgte UMB. Jeg hadde bare hørt gode historier om studentmiljøet før jeg startet, og jeg har selv også bare positive ting å tilføye. Noen av de beste minnene mine stammer fra første studieår, da klassen reiste på turer og feltkurs sammen.  En annen ting jeg hadde stor glede av i tiden på Ås var å være studentenes representant i etikkrådet.

Råd til kommende studenter?
Gå på forelesninger! Tenk så fantastisk, noen har valgt ut det viktigste, og har som jobb å lære det bort til deg! Luksusordning.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 29. juni 2017 - 14:45