Arkiv - NF

Hauk Liebe: Ikke vær redd for å fordype deg i noe nerdete!

Hauk Liebe: Ikke vær redd for å fordype deg i noe nerdete!

Hauk Liebe har en master i naturforvaltning. Nå jobber han i Artsdatabanken hvor han bidrar til å øke kunnskapen om dårlig kjente artsgrupper i Norge. 

Jon Krogvold: jobber med vindkraft

Jon Krogvold: jobber med vindkraft

Har en bachelor i fornybar energi og en master i naturforvaltning.  Nå jobber han i NVE, og sier at utdanningen hans er skreddersydd for jobben. 

Karina Gjerde: anbefaler å dra på utveksling

Karina Gjerde har en master i naturforvaltning. Nå jobber hun for Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver 

Kaj-Andreas Hanevik: ivaretar naturmangfoldet

Kaj-Andreas Hanevik: ivaretar naturmangfoldet

Kaj-Andreas Hanevik har en master i naturforvaltning. NÅ jobber han som naturforvalter i COWI hvor han særlig arbeider med plante- og naturtypekartlegging. 

Ingrid Kongsvoll

Ingrid Kongsvoll

Ingrid Kongsvoll har ein mastergrad i naturforvalting. No jobbar ho som prosjektleiar kor ho hjelper reiselivsbedrifter og landbruksbasert næring. 

Sunniva Østvik Hage: byplanlegger med et hjerte for bærekraft

Sunniva Østvik Hage har en mastergrad i naturforvaltning og jobber nå som byplanlegger for Oslo kommune. Der er hun med på å skape en mer bærekraftig by. 

Pernille Giske: Rådgiver i vannforvaltning

Pernille Andrine Eriksdatter Giske har en mastergrad i naturforvaltning. Nå jobber hun som rådgiver i vannforvaltning, hvor hun er ansvarlig for å følge opp regelverket i vannforskrifta og tilhørende forvaltningsplaner. Akkurat nå jobber hun blant annet med et sjøørretprosjekt. 

Ida Kessel Nordgård: arktisk havforvaltning

Ida Kessel Nordgård: arktisk havforvaltning

Ida Kessel Nordgård har en mastergrad i naturforvaltning. Nå jobber hun som rådgiver ved Norsk Polarinstitutt hvor hun jobber med havforvaltning i Arktis og Antarktis. 

Magnus Nygård: Daglig leder ved våtmarkssenter

Magnus Nygård studerte naturforvaltning ved NMBU. Han er nå daglig leder i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. Der har han en svært variert arbeidshverdag og har god bruk for utdanningen han tok på Ås. 

Morten Meland: Rådgiver i viltforvaltning

Morten Meland: Rådgiver i viltforvaltning

Morten Meland studerte Naturforvaltning ved NMBU og har nå fått jobb som rådgiver i Faun Naturforvaltning AS.

Susanne Lund Johansen

Susanne Lund Johansen fullførte sin master i naturforvaltning ved NMBU i 2013, og jobber nå som arealplanlegger i Hvaler kommune. 

Fra naturforvalterstudiet til Bjørneparken

Karen Johanne Gulsvik var ferdig utdannet naturforvalter i 2013. Med hennes faglige interesser innen skog- og viltforvaltning var jobben hun fikk tilbud om i Bjørneparken Rovdyrsenter innertier. 

Ingrid Norén: rett ut i jobb etter naturforvalterstudiet

Ingrid Norén (26) leverte masteroppgaven sin våren 2013, og begynte rett i jobb som naturforvalter hos Multiconsult samme vår.

Henriette Bøe Kildahl: Nasjonalparkforvalter i Trysil

Henriette Bøe Kildahl studerte Naturforvaltning ved NMBU og har nå fått jobb som nasjonalparkforvalter for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat.

Anne Christine Meaas: Med hjerte for saltvann

Anne Christine fikk jobb som havmiljørådgiver i WWF etter masterstudiene i naturforvaltning.

Astri Fagerhaug: Vassdragsforvalter

Astri Fagerhaug (30) arbeider som vassdragsforvalter i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Janne Erath: Miljørådgiver i SWECO

Janne Horn Erath (28) er miljørådgiver i konsulentselskapet SWECO Grøner. Vi har spurt henne hva jobben går ut på, og hvordan hun får brukt utdannelsen sin.

Morten Aas: Konsekvensutreder i ASK Rådgivning

Morten Aas har en mastergrad i naturforvaltning. Nå er han rådgiver i Ask Rådgivning og jobber primært med konsekvensutredninger innenfor flere fagfelt. Jobben fikk han via kontakter han skaffet seg i løpet av studietiden.

Eivind Hellerslien: Leder for prosjekt Skjærgårdspark

Eivind Hellerslien (28) er prosjektleder for Prosjekt Skjærgårdspark vest for Lindesnes. Han holder til i Farsund Kommune.

Alf Erik Røyrvik: Utmarkskonsulent i Sogn og Fjordane

Alf Erik Røyrvik(28) har en mastergrad i naturforvaltning. Han jobber som utmarkskonsulent i Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

Andreas Tveteraas: Havmiljø i WWF

Andreas Tveteraas (31) Havmiljørådgiver, Verdens Naturfond.

Roar Lundby: Prosjektmedarbeider i NJFF

Roar Lundby (26) har en master i Naturforvaltning, og jobber som prosjektmedarbeider i Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF-Hedmark).

Paul Andreas Aakerøy: Forsker på grunnvann

Paul Andreas Aakerøy har en mastergrad i naturforvaltning. Han har fått en stilling som forsker ved Bioforsk Jord og Miljø – seksjon for hydrologi og vannkvalitet på Ås.

Carl Henrik Jensen: Saksbehandler i Hvaler kommune

Carl Henrik Jensen (25) har en mastergrad i naturforvaltning. Nå jobber han som saksbehandler i Hvaler Kommune.

Mari Bjørhei: Kræsjkurs i livet etter skolen

Mari Bjørhei (28) har en mastergrad i naturforvaltning. Nå er hun avdelingsingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Sider