Naturforvaltning

 

Naturforvaltning  
Sindre Kolstad Valan Nasjonalparkforvalter Statsforvalteren i Innlandet
Hanna Utseth  Rådgiver  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Erlend Ekeland  Guide og naturveileder  Oppdal Safari 
Ola E. Eian Biolog/naturforvalter Statskog
Embla Vildalen Uleberg Miljørådgiver Multiconsult
Hilde Vindedal Rådgjevar Statsforvaltaren i Vestland
Hauk Liebe Rådgiver Artsdatabanken
Jon Krogvold Rådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Karina Gjerde Prosjektleder Norges Jeger- og Fiskeforbund og Norske Lakseelver
Kaj-Andreas Hanevik Naturforvalter COWI AS
Sunniva Østvik Hage Byplanlegger Oslo kommune
Ingrid Kongsvoll Prosjektleiar Skåppå kunnskapspark
Pernille Andrine Eriksdatter Giske Rådgiver i vannforvaltning Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Ida Kessel Nordgård Rådgiver Norsk Polarinstitutt
Magnus Nygård Daglig leder Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As
Morten Meland Viltforvalter Faun Naturforvaltning
Susanne Lund Johansen Arealplanlegger Hvaler kommune
Karen Johanne Gulsvik Daglig leder Bjørneparken Rovdyrsenter
Ingrid Norén Naturforvalter Multiconsult
Anne Christine Meaas Havmiljørådgiver WWF
Henriette Bøe Kildahl Nasjonalparkforvalter Fylkesmannen i Hedmark
Alf Erik Rørvik Utmarkskonsulent Sogn og Fjordane Skogeigarlag
Mari Bjørhei Avdelingsingeniør Klima- og forurensningsdirektoratet
Maria C. Knagenhjelm Naturforvalter  Luster kommune 
Peter M. Greve Engineer, Impact Assessment StatoilHydro
Anne Breistein Trainee  Kommunesektorens traineeprogram
Morten Aas Rådgiver ASK Rådgivning 
Paul Andreas Aakerøy Forsker Bioforsk Jord og Miljø – seksjon for hydrologi og vannkvalitet
Ragna Flatla Trainee Vikinglauget
Ole R. Sandven Fiskeøkolog Unifob
Bente Anfinnsen Rådgiver Olje- og energidepartementet
Janne Horn Erath Miljørådgiver Sweco Grøner
Roar Lundby Prosjektmedarbeider Norges jeger- og fiskeforbund
Asgeir Blixgård Konsulent Halti nasjonalparksenter
Ingeborg Nymoen Fredskorpset Namibia
Ivar Lien Forsker Forvarets forskningsinstitutt
Published 6. desember 2016 - 21:08 - Updated 14. mars 2023 - 17:04