Yrkeseksempler for master i miljø og naturressurser

Hvilke jobbmuligheter har du etter å ha studert miljø og naturressurser? Her finner du et utvalg yrkeseksempler fra ferdige kandidater med denne utdannelsen:

Miljø og naturressurser

Navn Tittel Arbeidsgiver
Stine Kooyman Senioringeniør Statoil
Geir Henrik Sund Sæther Miljørådgiver Forsvarsbygg
Published 6. desember 2016 - 21:01 - Updated 7. desember 2016 - 9:22