Yrkeseksempler for master i miljø og naturressurser

Hvilke jobbmuligheter har du etter å ha studert miljø og naturressurser? Her finner du et utvalg yrkeseksempler fra ferdige kandidater med denne utdannelsen:

Miljø og naturressurser

Navn Tittel Arbeidsgiver
Astrid Solvåg Nesse Stipendiat NMBU
Lina Bøe Miljøgeolog Multiconsult Norge AS
Cathrine Eckbo Miljøgeolog Norges geotekniske institutt (NGI)
Åsmund Kvifte Stipendiat NIBIO
Stine Kooyman Senioringeniør Statoil
Geir Henrik Sund Sæther Miljørådgiver Forsvarsbygg
Published 6. desember 2016 - 21:01 - Updated 15. august 2019 - 16:53