Arkiv-ECOL

Ingrid Verne: koordinator for myrrestaurering

Ingrid Verne: koordinator for myrrestaurering

Ingrid Verne har en master i økologi. Nå jobber hun hos fylkesmannen i Oslo og Akershus hvor hun er koordinator for myrrestaurering - en truet naturtype. 

Snorre Sundsbø - tar vare på våtmarkene

Snorre Sundsbø - tar vare på våtmarkene

Snorre Sundsbø har en mastergrad i økologi. Nå jobber han ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter hvor han driver med kartlegging, overvåking, skjøtsel og restaurering av natur, samt naturveiledning. 

Career profile: Silvia Schrötter

Career profile: Silvia Schrötter

Silvia has a master's degree in ecology. Currently she is a PhD student at the University of Augsburg where she is investigating how human land use influences the vegetation-climate interactions in the semi-arid tropics. 

Career profile: Julie Percival

Career profile: Julie Percival

Julie Percival has a Master’s Degree in Ecology. She is now working as an Information Advisor at the Department of Conservation in Wellington, New Zealand.

Torbjørn Kornstad: Miljørådgjevar i Norconsult

Torbjørn Kornstad har ein mastergrad i økologi, og gjekk deretter ut i ein konsulentjobb hos Norconsult. Der jobbar han med kartlegging av naturtyper, vegetasjon og andre artsgrupper, ofte for å kunne vurdere konsekvensane av eit inngrep. Gjennom jobben dreg han på feltarbeid over heile Noreg gjennom det meste av sommarsesongen.

Espen Rise Gregersen: Fagansvarlig naturmangfold

Espen Rise Gregersen (25) har master i generell økologi fra NMBU og en bachelorgrad i biologi fra Universitet i Agder. Nå jobber han som biolog (avdelingsingeniør) for Statens vegvesen i Drammen, der han blant annet er fagansvarlig for naturmangfold på planprosjekter.

Rannveig Jacobsen: Insektforsker

Rannveig har en mastergrad i økologi og jobber nå med noe av det morsomste hun vet: forskning på insekter. Som doktorgradsstipendiat har hun en variert arbeidshverdag med alt fra feltarbeid og dataanlyse, til undervisning og konferanser.

Anveig Wist: Bekjemper av lakseparasitten

Anveig har en mastergrad i økologi. Hennes arbeid med bekjempelse av Gyrodactylus salaris og introduserte fiskearter gir en perfekt balanse mellom feltarbeid ute og kontor inne.

Mariken Kjøhl: Økolog med engasjement

Mariken Kjøhl: Økolog med engasjement

Mariken Kjøhl har en mastergrad i økologi fra NMBU. I dag har hun en variert jobb som fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv. Politiske bålsamtaler, allemannsrett og natur- og friluftslivsverdier er noen stikkord av det hun arbeider med i det daglige.

Jorunn Vallestad: Brennande miljøengasjement

Jorunn har ein master i økologi, med spesialisering i tropisk økologi og naturforvaltning. For tiden jobbar ho som fagrådgjevar i Naturvernforbundet.

Håkon Gregersen: Viltøkolog

Håkon Gregersen (31) jobber han som viltøkolog ved miljøavdelingen hos Sweco Grøner på Lysaker.

Knut Sørensen: Lærer i Sogn

Knut Ro Srensen (29) er lærer ved Sygna vgs i Balestrand, Sogn.

Paul Nilsen: Rovviltkonsulent

Paul Antonio Nilsen (28): Rovviltkonsulent, Fylkesmannen i Finnmark.

Ragnhild Mobæk: Miljørådgiver

Ragnhild Mobæk (26) arbeider som miljørådgiver i Eidsiva energi AS.

Haaken Christensen: Utmarkskonsulent

Haaken Christensen (30) arbeider som utmarkskonsulent i NORSKOG.

Knut Sørensen: Lærer i Sogn

Knut Ro Sørensen (29) er lærer ved Sygna vgs i Balestrand, Sogn.

Maarten van der Eynden: tropisk skog i Miljøverndepartementet

Maarten van der Eynden forteller at flere trakk på smilebåndet da han valgte å studere tropisk økologi i Norge. Nå har han fått drømmejobben i Miljøverndepartementet!

Anette Braathen: Allemannsrett og naturvennlig friluftsliv

Anette Braathen har en master i økologi og jobber nå som fagkonsulent i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

Kar-Anne Nilsen: Ytste Skotet og verdensarv

Kari-Anne har en mastergrad i økologi. Nå har hun funnet en spennende jobb som daglig leder ved en besøksgård i Sunnmøre. Jobbtilbudet fikk hun etter å ha knyttet kontakter gjennom arbeidet med bacheloroppgaven sin.

Håvard Øyrehagen: Utmarksrådgjevar med breitt nedslagsfelt

Håvard Øyrehagen har ein mastergrad i økologi. No er han utmarksrådgjevar hos Norsk Sau og Geit, og jobbar med alt frå rovviltproblematikk til gjengroing av kulturlandskapet. Han mener at utdanninga hans har gjort han attraktiv for mange ulike delar av næringslivet.

Anders Herland: Mange timer i felt om sommeren

Anders Herland har en mastergrad i økologi og jobber som avdelingsingeniør på Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Biologisk institutt, UIO. Jobben er variert og spennende, og Anders er kjempefornøyd med resultatet av utdanningen sin. 

Simen Sandve: PhD student

Simen Sandve (27) has a master’s degree in ecology. Now he is working as a PhD student at the Department of plant and environmental sciences.