Spesialpensum

Ett spesialpensum er en oppgave av valgfri størrelse som opprettes på studentens eget initiativ.

Velg tema og nivå

Ett spesialpensum må ligge klart innenfor fakultetets kompetanseområde og undervisningskapasitet. To eller flere fakultet kan imidlertid samarbeide om et spesialpensum dersom dette skulle være aktuelt. Pensumet kan være på bachelor- (200), master- (300) eller doktorgradsnivå (400), og utføres av en enkelt student eller av en gruppe. Alle spesialpensum på 200- og 300-nivå bedømmes med A-F. Minimum størrelse er 5 studiepoeng.

Før du begynner

Før en student begynner et spesialpensum, skal det utformes en avtale mellom studenten og fakultetet, som ansvarlig fakultet for emnet skal godkjenne. Avtalen skal inneholde nivå, evalueringsform, framdriftsplan og ansvarsforhold, både i forhold til veiledning i den skriftlige delen av oppgaven, og også for eventuelt laboratoriearbeid og omfanget av arbeidet.

NB! Merk at det i hver grad kun kan inngå to spesialpensum. 
  - I en bachelorgrad kan det inngå 10 studiepoeng spesialpensum. 
  - I en 2-årig mastergrad kan det  inngå 20 studiepoeng spesialpensum. 

Godkjenning

Ved MINA er godkjenningen av spesialpensum delegert til SU-leder (for pensum på 200- og 300-nivå) og FU-leder (400-nivå).

Altså: 

1. Velg tema
2. Finn en vitenskapelig ansatt som har kompetanse, og er villig til å være veileder på oppgaven. 
3. Skriv kontrakt.  
4. Få godkjenning av SU-leder (eller evt FU-leder hvis pensumet er på 400-nivå).
5. Meld i fra til SiT om oppmelding innen fristen. 
6. Gjør arbeidet. 
7. Lever innen fristen.  

Skjema for avtale om spesialpensum finner du her.

NMBUs forskrift om studier finner du her. 
Spesialpensum er beskrevet under kapittel 21.

Published 6. desember 2016 - 10:44 - Updated 26. juni 2020 - 14:36