Linjeforeninger

  • Studenter på NATF100 på utferd til Heimdalen.
    Foto
    Torbjørn Kornstad

De fleste av MINAs studieprogrammer har en tilhørende linjeforening som sørger for (fag)sosialt samvær.

Linjeforeninger

 

 

Navn Tilknyttede program
Energiforeningen Fornybar energi
MINAsfæren Miljø og naturressurser
Natura Innova Naturbasert reiseliv
Naturforvalterlaget Økologi og naturforvaltning
Naturforvaltning
Økologi (Ecology)
Skogbrukerforeningen Skogfag

 

Published 6. desember 2016 - 10:40 - Updated 5. august 2020 - 21:47