Linjeforeninger

  • Studenter på NATF100 på utferd til Heimdalen.
    Foto
    Torbjørn Kornstad

De fleste av MINAs studieprogrammer har en tilhørende linjeforening som sørger for (fag)sosialt samvær.

Linjeforeninger

 

Navn Tilknyttede program
Energiforeningen Fornybar energi
Hemulen Linjeforening for det som var IMV og IPV. 
Natura Innova Naturbasert reiseliv
Naturforvalterlaget Økologi og naturforvaltning
Naturforvaltning
Økologi (Ecology)
Skogbrukerforeningen Skogfag
Published 6. desember 2016 - 10:40 - Updated 6. desember 2016 - 12:35