Data- og lesesalsplasser

Datasaler: 
Datasalene i Jordfagsbygningen og Sørhellinga er åpen for alle utenom oppsatt undervisning. For utskrift og kopiering må studentkortet benyttes.

Lesesaler: 
Jordfagbygningen:
 Lesesalsplasser for masterstudenter på miljøvitenskap. 

Sørhellinga: Frie lesesalsplasser finnes i utgangsetasjen og 1. etasje. 

Lesesalsplassene i 1. etasje er forbeholdt av MINA og NORAGRIC-studenter. Andre studenter er henvist til lesesalen ved biblioteket i underetasjen.

Tildelingen av de nummererte plassene 1-120 og de tilhørende bokskapene, administreres av Studentrådet ved MINA. Oversikt over lesesalsplasser. 

De øvrige plassene tilhører hendoldsvis LUR- og Noragric-studenter (kontakt disses studieveiledere for spørsmål). 

Alle sisteårs masterstudenter på MINA får e-post fra masterplass-mina@nmbu.no vedrørende pult og et bokskap.

Søknadsperiodene er fra 15. august - 15. september. I denne perioden kan du søke om plass via et skjema som kommer på mail fra studieveileder. Det er da førstemann-til-mølla prinsippet. Du får en mail tilbake med kontrakt. Du har da TO UKER på å signere og montere kontrakten til lesesalplassen. Om dette ikke blir gjort vil du automatisk miste plassen.

NB! For å få plass må du ha en masteroppgavekontrakt og en hovedveileder fra MINA. Det er for få lesesalsplasser i forhold til antall studenter ved NMBU. Derfor ønsker vi en praksis der andre studenter kan benytte plassen når du selv ikke skal bruke den. Heng gjerne opp navn og timeplan på plassen. Sett også navn og klasse på bokskapet du får tildelt. Sistnevnte kan låses med hengelås.

Published 6. desember 2016 - 11:08 - Updated 6. oktober 2022 - 11:05