Data- og lesesalsplasser

Her finner du praktisk info om MINAs datasaler og lesesalsplasser. I tillegg er det flere datasaler og lesesaler tilgjengelig for alle studentene ved NMBU i for eksempel Tårnbygningen og Bioteknologibygget.

Data- og lesesalsplasser

Datasaler: 
Datasalene i Jordfagsbygningen og Sørhellinga er åpen for alle utenom oppsatt undervisning. For utskrift og kopiering må studentkortet benyttes.

Lesesaler: 
Jordfagbygningen:
Faste lesesalsplasser for masterstudenter på miljø og naturressurser. 

Sørhellinga: Frie lesesalsplasser finnes i underetasjen og 1. etasje.
Lesesalsplassene i 1. etasje er forbeholdt det som var INA- og NORAGRIC-studenter. Andre studenter er henvist til lesesalen ved biblioteket i underetasjen. Disse lesesalsplassene blir forvaltet av Studentrådet. Send en e-post til ina.masterplass@nmbu.no dersom du er andreårs masterstudent, og vil ha en pult og et bokskap.

NB! For å få plass må du ha en masteroppgavekontrakt og en hovedveileder fra det som var INA. Det er for få lesesalsplasser i forhold til antall studenter ved NMBU. Derfor ønsker vi en praksis der andre studenter kan benytte plassen når du selv ikke skal bruke den. Heng gjerne opp navn og timeplan på plassen. Sett også navn og klasse på bokskapet du får tildelt. Sistnevnte kan låses med hengelås.

Tildelingen av de nummererte plassene 1-120 og de tilhørende bokskapene, administreres av Studentrådet ved INA. De øvrige plassene tilhører hendoldsvis LUR- og Noragric-studenter (kontakt disses studieveiledere for spørsmål). 

 

Published 6. desember 2016 - 11:08 - Updated 6. desember 2016 - 13:03