Studieinformasjon

Linjeforeninger

De fleste av MINAs studieprogrammer har en tilhørende linjeforening som sørger for (fag)sosialt samvær.

Råd for en god studieopplevelse ved MINA

Vi gleder oss til å bli kjent med deg! Her kan du lese noen gode råd fra oss på MINA.

Data- og lesesalsplasser

Her finner du praktisk info om datasaler og lesesalsplasser i Sørhellinga og Jordfagbygningen. I tillegg er det flere datasaler og lesesaler tilgjengelig for alle studentene ved NMBU i for eksempel Tårnbygningen og Bioteknologibygget.

Semesteroppgaver

I løpet av et semester produseres det mange spennende semesteroppgaver ved MINA. Her finner du mange av dem.

Spesialpensum

Spesialpensum er en mulighet til å fordype seg i et selvvalgt tema av valgfri størrelse. Har du noe du ønsker å lære mer om, så kan dette være veien å gå.

Studiestrukturer

Her finner du den faglige oppbygningen av ditt studieprogram, samt link til emnebeskrivelser. Du finner den studiestrukturen som gjelder for deg ved å velge opptaksår (øverst til høyre). For å få vitnemål etter endt studie må alle fagkrav i studiestrukturen være tilfredsstilt.

Bachelorprogrammer:
Fornybar energi
Miljøvitenskap
Skogfag
Økologi og naturforvaltning

Masterprogrammer:
- Fornybar energi
- Miljøvitenskap
- Naturbasert reiseliv
- Naturforvaltning
- Skogfag
- Økologi (Ecology)

1-årige: 
- Grunnstudium

Studieveiledere

Har du spørsmål relatert til studiene? MINA har tre studieveiledere som gjerne svarer på dine spørsmål.

Yrkeseksempler

Lurer du på hvor MINAs kandidater jobber etter at de er ferdige? Se et knippe av våre yrkeseksempler her. 
 
 
 
Published 5. desember 2016 - 23:17 - Updated 18. august 2022 - 15:37