Studieinformasjon

Linjeforeninger

De fleste av MINAs studieprogrammer har en tilhørende linjeforening som sørger for (fag)sosialt samvær.

Data- og lesesalsplasser

Her finner du praktisk info om datasaler og lesesalsplasser i Sørhellinga og Jordfagbygningen. I tillegg er det flere datasaler og lesesaler tilgjengelig for alle studentene ved NMBU i for eksempel Tårnbygningen og Bioteknologibygget.

Semesteroppgaver

I løpet av et semester produseres det mange spennende semesteroppgaver ved MINA. Her finner du mange av dem.

Spesialpensum

Spesialpensum er en mulighet til å fordype seg i et selvvalgt tema av valgfri størrelse. Har du noe du ønsker å lære mer om, så kan dette være veien å gå.

Studiestrukturer

Her finner du den faglige oppbygningen av ditt studieprogram, samt link til emnebeskrivelser. Du finner den studiestrukturen som gjelder for deg ved å velge opptaksår (øverst til høyre). For å få vitnemål etter endt studie må alle fagkrav i studiestrukturen være tilfredsstilt.

Bachelorprogrammer:
Fornybar energi
Miljø og naturressurser
Skogfag
Økologi og naturforvaltning

Masterprogrammer:
- Fornybar energi
- Miljø og naturressurser
- Naturbasert reiseliv
- Naturforvaltning
- Skogfag
- Radioøkologi (Radio ecology)
- Økologi (Ecology)

1-årige: 
- Grunnstudium

Yrkeseksempler

Lurer du på hvor MINAs kandidater jobber etter at de er ferdige? Se et knippe av våre yrkeseksempler her. 
Published 5. desember 2016 - 23:17 - Updated 26. juni 2020 - 14:24