Studieinformasjon

Linjeforeninger

De fleste av MINAs studieprogrammer har en tilhørende linjeforening som sørger for (fag)sosialt samvær.

Data- og lesesalsplasser

Her finner du praktisk info om datasaler og lesesalsplasser i Sørhellinga og Jordfagbygningen. I tillegg er det flere datasaler og lesesaler tilgjengelig for alle studentene ved NMBU i for eksempel Tårnbygningen og Bioteknologibygget.

Semesteroppgaver

I løpet av et semester produseres det mange spennende semesteroppgaver ved MINA. Her finner du mange av dem.

Spesialpensum

Spesialpensum er en mulighet til å fordype seg i et selvvalgt tema av valgfri størrelse. Har du noe du ønsker å lære mer om, så kan dette være veien å gå.

Studiestrukturer

Her finner du den faglige oppbygningen av ditt studieprogram, samt link til emnebeskrivelser. Du finner den studiestrukturen som gjelder for deg ved å velge opptaksår (øverst til høyre). For å få vitnemål etter endt studie må alle fagkrav i studiestrukturen være tilfredsstilt.

Bachelorprogrammer:
Fornybar energi
Miljø og naturressurser
Skogfag
Økologi og naturforvaltning

Masterprogrammer:
- Fornybar energi
- Miljø og naturressurser
- Naturbasert reiseliv
- Naturforvaltning
- Skogfag
- Radioøkologi (Radio ecology)
- Økologi (Ecology)

1-årige: 
- Grunnstudium

Studieveiledere

Har du spørsmål relatert til studiene? MINA har tre studieveiledere som gjerne svarer på dine spørsmål.

Yrkeseksempler

Lurer du på hvor MINAs kandidater jobber etter at de er ferdige? Se et knippe av våre yrkeseksempler her. 
Published 5. desember 2016 - 23:17 - Updated 11. mai 2021 - 15:46