Stipender

NordGen/SNS forest scholarship

NordGen/SNS forest scholarship

Stipendet skal legge til rette for utdanning og kunnskapsutveksling innen skoggenetikk, frø- og planteproduksjon og skogforyngelse. Kan brukes til reiseutgifter, men også til å dekke kostnader tilknyttet til semesteroppgaver på bachelor- eller masterlevel, utstyr, laboratorie- og trykkekostnader. Må være relevant i en nordisk sammenheng. 

UMBs forskningsfond

UMBs forskningsfond

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU. Det deles ut midler til fagområdene skogfag og landbruksvitenskapelig forskning og undervisning. 

Stipend til skogfagsstudenter

Stipend til skogfagsstudenter

Skogfaglig kompetanse er etterspurt, og dette har skogbransjen tatt konsekvensene av. Den deler ut stipend til de beste masterkandidatene hvert år. Nedenfor finner du kriteriene for stipendordningen.

Hartmann Bollerøds legat

Hartmann Bollerøds legat

Hartmann Bollerøds legat er et tradisjonsrikt legat som hvert år blir delt ut til den beste skogbruksstudenten på masternivå.

Miljøringens studentstipend

Miljøringens studentstipend

Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet forurenset grunn eller forurensede sedimenter. 

Myhrwolds fond

Myhrwolds fond

Skogfagsstudenter kan søke om inntil 25 000,- fra Myhrwolds fond til studiereiser, forskning, o.l.

Stipend fra Statens Vegvesen

Stipend fra Statens Vegvesen

Statens vegvesen gir en økonomisk støtte på kr. 15 000 til studenter som skriver masteroppgave om et fagtema som er relevant for vegsektoren. 

YARA-stipendet

YARA-stipendet

Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet plantevitenskap og relaterte fagområder ved NMBU. Det gis inntil fire stipender på maks 50 000 kroner pr. år.