MINA-student

Stemorsblomst

Velkommen til Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning!

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ønsker alle sine nye studenter velkommen til NMBU!

Studenter på utferd.

Generell informasjon for MINA-studenter

Her finner du studiestrukturen for ditt studieprogram, linjeforeninger, spesialpensum, m.m. 

Illustrasjonsfoto

For våre masterstudenter

Her finner du informasjon for deg som er masterstudent ved MINA. Aktuelle oppgaveforslag, informasjon om lesesalsplass, stipender, osv. 

Tidligere masterstudent i naturbasert reiseliv, Esten Skullerud, på isklatring.

Yrkeseksempler

Hvilke jobbmuligheter har du etter å ha studert ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning? Vi har spurt noen av våre ferdige kandidater om hva de jobber med.

Pengedryss til NMBU-forskning

Stipender/reisestøtte

Det finnes en del stipender MINA-studenter kan søke på: