MINA-student

Velkommen til Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning!

Velkommen til Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning!

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ønsker alle sine nye studenter velkommen til NMBU!

Generell informasjon for MINA-studenter

Generell informasjon for MINA-studenter

Her finner du studiestrukturen for ditt studieprogram, linjeforeninger, spesialpensum, m.m. 

For MINAs masterstudenter

For MINAs masterstudenter

Her finner du informasjon for deg som er masterstudent ved MINA. Aktuelle oppgaveforslag, informasjon om lesesalsplass, stipender, osv. 

Yrkeseksempler

Yrkeseksempler

Hvilke jobbmuligheter har du etter å ha studert ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning? Vi har spurt noen av våre ferdige kandidater om hva de jobber med.

Stipender/reisestøtte

Stipender/reisestøtte

Det finnes en del stipender MINA-studenter kan søke på: 

Eviggrønn

Eviggrønn

MINAs linjeforeninger har et tidsskrift felles for alle fakultetets studenter. Bladet har en utpreget faglig profil med saker som dekker MINAs bredde.