Fakultetets styre

Styrets sammensetning for styreperioden 01.01.2017 til 31.07.2021 består av følgende personer: 

Styre

 

  Medlemmer Varamedlemmer
Leder (ekstern) Arne Rørå
NORSKOG, direktør
 
Fast vitensk. Erik Næsset
Trond Børresen
Elin L. F. Gjengedal
Fast vitensk. Line Nybakken
Midl. vitensk.* Markus Sydenham Frøydis Meen Wærsted
Teknisk/adm. Marit Kjølberg Haglund Kurt R. Johansen
Student* Emma Kuskemoen 1. vara Ingrid K. Ydse
2. vara Ida G. Nilsen
Student* Oskar Aalde
Ekstern Brit Lisa Skjelkvåle
Inst.leder, institutt for geogfag (UiO)
 - Erik Framstad (NINA)
 - Siri Fjellheim 
 - Ståle Navrud

Ekstern Marit Kjeldby
Avd.dir., Miljødirektoratet
Sekretær Sjur Baardsen

*Valgperioden for disse medlemmene er 1 år, jf. Valgreglementet §4, nr 2. 

Published 7. desember 2016 - 18:43 - Updated 15. august 2017 - 21:38