Studier innen natur og miljø

  • Banebrytere 2020
    Foto
    NMBU

Velkommen til Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Vi utdanner fagfolk som arbeider over alt i samfunnet der natur- og miljøspørsmål er i fokus. Våre kandidater håndterer et bredt mangfold av komplekse problemstillinger i forvaltning, universitets- og høyskolesektoren, organisasjoner og privat industri. 

Studier

 

For deg med utdanning fra videregående skole. Våre bachelorprogrammer:

 

Allerede bachelorgrad? Våre masterprogrammer (2-årige):

 

Ikke realfag? Da kan du få det via studier hos oss:

 

Interessert i forskning? Vi tilbyr følgende forskerutdanninger:

Published 6. desember 2016 - 23:07 - Updated 21. januar 2020 - 12:48