Styre

 

  Medlemmer Varamedlemmer
Leder (ekstern) Arne Rørå
NORSKOG, direktør
 
Fast vitensk. Jan Mulder 1. vara Richard Bischof
2. vara Elin L. F. Gjengedal
Fast vitensk. Line Nybakken
Midl. vitensk.*

Ruben Erik Roos

Estela Reinoso Maset
Teknisk/adm. Marit Nandrup Pettersen Roar Økseter
Student* Erik Vaet
Gina Marie Granheim
Oscar Østvold
Cecile Ane Madeleine Hereid Henrichsen
Ekstern Brit Lisa Skjelkvåle
Naturhistorisk museum
 - Ågot Aakra (FHI)
 - Anne Kjersti Uhlen (NMBU)
 - Knut Einar Rosendahl (NMBU)

Ekstern Jon Museth 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
Sekretær Hans Fredrik Hoen  

*Valgperioden for disse medlemmene er 1 år, jf. Valgreglementet §4, nr 2. 

Published 7. desember 2016 - 18:43 - Updated 17. august 2021 - 14:59