Styre

 

  Medlemmer Varamedlemmer
Leder (ekstern) Arne Rørå
NORSKOG, direktør
 
Fast vitensk. Erik Næsset
Trond Børresen
Elin L. F. Gjengedal
Fast vitensk. Line Nybakken
Midl. vitensk.*

Jane Ludvigsen

Eirik Ogner Jåstad
Teknisk/adm. Kari M. Thue Kurt R. Johansen
Student* Jardar Lindaas Bringedal Ingeborg Marie Bjørlo
Student* Emma Kuskemoen
Ekstern Brit Lisa Skjelkvåle
Inst.leder, institutt for geogfag (UiO)
 - Erik Framstad (NINA)
 - Siri Fjellheim 
 - Ståle Navrud

Ekstern Marit Kjeldby
Avd.dir., Miljødirektoratet
Sekretær Hans Fredrik Hoen  

*Valgperioden for disse medlemmene er 1 år, jf. Valgreglementet §4, nr 2. 

Published 7. desember 2016 - 18:43 - Updated 4. november 2019 - 12:00