Seksjoner

Seksjon

 • Tilknyttede faggrupper

Leder

 

Jord- og vannfag

 • Geologi
 • Hydrologi og limnologi
 • Jordfag

Åsgeir Almås

Miljøkjemi

Lindis Skipperud 

Fornybar energi og skogvitenskap

 • Fornybar energi
 • Skogfag
 • Skogregistrering og -overvåking

Erik Trømborg

Økologi og naturforvaltning

 • Insektøkologi
 • Naturbasert reiseliv
 • Tropisk naturforvaltning
 • Økologi 

Stein Moe

Teknikere

Dag Kristoffer Forberg

Published 23. januar 2018 - 11:28 - Updated 4. august 2021 - 15:20