MINAs seksjoner

Administrativt er MINAs faglige ansatte fordelt på fire seksjoner. I tillegg har vi en egen seksjon for teknikere. 

Seksjoner

Seksjon Leder

Jord- og vannfag

Line Tau Strand

 

Miljøkjemi

Lindis Skipperud 

Fornybar energi og skogvitenskap
- Fornybar energi

Torjus Bolkesjø

Økologi og naturforvaltning
- Naturbasert reiseliv

 

Katrine Eldegard

Teknikere

Hilde Steinmoen

Published 23. januar 2018 - 11:28 - Updated 27. september 2019 - 12:20