Seksjoner

Seksjon

 • Tilknyttede faggrupper

Leder

 

Jord- og vannfag

 • Geologi
 • Hydrologi og limnologi
 • Jordfag

Line Tau Strand

Miljøkjemi

Lindis Skipperud 

Fornybar energi og skogvitenskap

 • Fornybar energi
 • Skogfag
 • Skogregistrering og -overvåking

Torjus Bolkesjø

Økologi og naturforvaltning

 • Insektøkologi
 • Naturbasert reiseliv
 • Tropisk naturforvaltning
 • Økologi 

Stein Moe

Teknikere

Hilde Steinmoen

Published 23. januar 2018 - 11:28 - Updated 12. April 2021 - 11:07