Seksjoner

Seksjon Leder

Jord- og vannfag

Line Tau Strand

Miljøkjemi

Lindis Skipperud 

Fornybar energi og skogvitenskap
- Fornybar energi

Torjus Bolkesjø

Økologi og naturforvaltning
- Naturbasert reiseliv

 

Stein Moe

Teknikere

Hilde Steinmoen

Published 23. januar 2018 - 11:28 - Updated 1. February 2020 - 19:59