Organisasjon

MINA sin organisasjon

Om styret: Fakultetsstyret er fakultetet sitt øvste organ. Det har ansvar for å fastsetje mål, prioriteringar og strategiar. Fakultetsstyret møtest cirka fire gonger i året.

Organisering: MINA er gruppert i seksjonar med kvar sin tilhøyrande seksjonsleiar.

 

Leiar(e): 

  • Professor Sjur Baardsen er fakultetet sin dekan. Han er øvste linjeleiar, leiar av fakultetet si verksemd og all generell drift. Han har tidlegare jobba som professor i skogøkonomi, og har også bakgrunn frå blant anna COST. 
  • Karen Dagny Evjen Johnsen er administrasjonssjef.