Organisasjon

MINA sin organisasjon

Om styret: Fakultetsstyret er fakultetet sitt øvste organ. Det har ansvar for å fastsetje mål, prioriteringar og strategiar. Fakultetsstyret møtest cirka fire gonger i året.

Organisering: MINA er gruppert i seksjonar med kvar sin tilhøyrande seksjonsleiar.

 

Leiar(e): 

  • Professor Jan Vermaat er fakultetet sin konstituerte dekan. Han er øvste linjeleiar, leiar av fakultetet si verksemd og all generell drift. Han har tidlegare også vore instituttleiar. Han har si bakgrunn frå Nederland, og har tidligere arbeida med akvatisk økologi og landskapsøkologi ved VU University Amsterdam. I perioden 2001-2016 var han editor in chief for tidsskriftet Aquatic Botany.
     
  • Karen Dagny Evjen Johnsen er administrasjonssjef.