Kontakt

E-post: post-mina@nmbu.no 

MINA-fakultetet er plassert på to bygg på Campus Ås: 

Jordfagbygningen Sørhellinga
Telefon 67 23 18 00  67 23 17 00
Postadresse Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Postboks 5003 NMBU 
1432 Ås
Besøksadresse Fougnerbakken 3
1433 Ås
Høgskoleveien 12
1433 Ås

Published 6. desember 2016 - 9:17 - Updated 1. september 2017 - 14:42