Kontakt

Generelle førespurnader: post-mina@nmbu.no 

Administrasjonssjef: Hilde Steinmoen

Mediaførespurnader: kommunikasjonsrådgiver Cathrine Glosli  eller Dekan Hans Fredrik Hoen

Lokasjon og post: MINA-fakultetet er plassert på to bygg på Campus Ås: 

  Jordfagbygningen Sørhellinga
Postadresse Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Postboks 5003 NMBU 
1432 Ås
Fysisk adresse Elizabeth Stephansensvei 31
1433 Ås
Høgskoleveien 12
1433 Ås

 

Published 6. desember 2016 - 9:17 - Updated 14. september 2022 - 15:32