Kontakt

Generelle førespurnader: post-mina@nmbu.no 

Administrasjonssjef: Hilde Steinmoen

Mediaførespurnader: kommunikasjonsrådgiver Cathrine Glosli  eller Dekan Hans Fredrik Hoen

Lokasjon og post: MINA-fakultetet er plassert på to bygg på Campus Ås: 

  Jordfagbygningen Sørhellinga
Telefon 67 23 18 00  67 23 17 00
Postadresse Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Postboks 5003 NMBU 
1432 Ås
Fysisk adresse Elizabeth Stephansensvei 31
1433 Ås
Høgskoleveien 12
1433 Ås

 

Published 6. desember 2016 - 9:17 - Updated 5. januar 2021 - 12:52