Kontakt

Generelle førespurnader: post-mina@nmbu.no 

Administrasjonssjef: Karen Dagny Evjen Johnsen

Mediaførespurnader: kommunikasjonsrådgiver Cathrine Glosli  eller Dekan Hans Fredrik Hoen

Lokasjon og post: MINA-fakultetet er plassert på to bygg på Campus Ås: 

  Jordfagbygningen Sørhellinga
Telefon 67 23 18 00  67 23 17 00
Postadresse Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Postboks 5003 NMBU 
1432 Ås
Fysisk adresse Fougnerbakken 3
1433 Ås
Høgskoleveien 12
1433 Ås

 

Published 6. desember 2016 - 9:17 - Updated 14. mars 2020 - 12:56